Kuudes kustannustukikierros alkaa 26.4.

Published by kari@k-systems.fi on

Työ- ja elinkeinoministeriön jakama kuudes kustannustukikierros käynnistyy Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa 26.4. klo 9.00.

Uusi kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 25 prosenttia korona-aikaa edeltävästä vertailukaudesta ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista.

Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli.
Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.12.2021-28.2.2022

Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu erityisesti matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille, jotka ovat kärsineet sulkutoimia lievemmistä koronavirukseen liittyvistä rajoitustoimista.

Kustannustukea voi kuitenkin hakea myös sellainen muiden toimialojen yritys, jonka toimintaan tai merkittävään osaan asiakaskunnasta on kohdistunut rajoituksia.

Tukien suuruudet vastaavat määrältään ja menettelyltään pitkälle nykyisiä säännöksiä. Koska tuki- ja vertailukaudet määritellään uudestaan, maksettavien tukien määrät voivat poiketa aiemmista. Vertailukausien tuominen lähemmäs tukikautta tuo myös myöhemmin perustettuja yrityksiä tukien piiriin, mikäli niillä on ollut toimintaa viimeistään 1.11.2021 alkaen. Korvausten yhteenlaskettu maksimi on konsernia kohden 2,3 miljoonaa euroa.

Linkki Valtiokonttorin tukien hakusivuille.

 

 

Categories: Yleinen