Liike-elämän moniosaaja aloitti elinkeinopäällikkönä  – Liisa Koski-Lukkari Timo Kaattarin tontille

Published by kari@k-systems.fi on

Lähes neljä vuosikymmentä kestäneen työuran Heinolan kaupungin palveluksessa tehnyt elinkeinopäällikkö Timo Kaattari luovutti marraskuun alussa työhuoneensa uudelle elinkeinopäällikölle, Liisa Koski-Lukkarille. Kaattari siirtyi viettämään pitämättömiä lomia, jonka jälkeen häntä odottavat eläkepäivät. Timo Kaattari aikoo nauttia eläkepäivistä Heinolassa, jonka palveluja hän on kehittänyt koko työuransa ajan.

Uusi elinkeinopäällikkö Liisa Koski-Lukkari siirtyi Heinolan kaupungille Haminan kaupungin muutosjohtajan tehtävästä. Hän on jo ehtinyt tutustua Heinolaan, sillä Koski-Lukkari on asunut paikkakunnalla jo seitsemän vuoden ajan. Nyt pitkät työmatkat ovat historiaa ja Liisa Koski-Lukkari pääsee keskittymään uuteen tehtäväänsä Heinolan elinvoimapalveluissa elinvoimajohtaja Heikki Mäkilän organisaatiossa.

Kuka olet, mistä tulet Liisa Koski-Lukkari?
– Olen juuriltani oululainen, opiskelin Vaasassa kauppatieteitä ja kun valmistuin, työskentelin rahoitusalalla pääosin Helsingissä rahoituspäällikkönä ja pankinjohtajana.
Asiakkaani olivat mm. rakennus-, logistiikka-, kuljetus-, matkailualan pk-yrityksiä.
– Muutamien vuosien jälkeen innovatiivinen tietotekniikka-ala imaisi minut pyörteisiinsä noin kahdeksaksi vuodeksi ja siitä seurasi yritysjohdon konsultoinnin vuodet.
– Kymmenisen vuotta sitten kauppatieteilijä kiinnostui kasvatustieteistä, joten puskin itseni ammattikorkeakoulu Metropoliaan töihin ja suoritin opettajakorkeakouluopinnot. Yritysvalmennukset ja opinnäytetöiden ohjaaminen yritysyhteistyönä olivat innostavaa työtä ja työstin yritysten kanssa uusia liiketoimintamalleja ja kehittämishankkeita.
– Uusien toimialojen omaksuminen on minua aina kiinnostanut, joten päätin perehtyä julkisen sektorin toimintaan ja työskentelin Haminan kaupungilla viimeiset kolme vuotta kasvatus- ja koulutuspalveluista vastaavana muutosjohtajana.
– Haminassa todennettiin myös konkreettisesti, miten kasvatus- ja koulutuspalvelut osaltaan edistää kaupungin veto- ja pitovoimaa. Hyvillä kouluilla on suuri merkitys lapsiperheiden arjessa.
Mitä haluat kertoa perheestäsi?
Perheeseeni kuuluu kaksi aikuista poikaa, jotka asuvat Järvenpäässä ja Tuusulassa, joka on ollut kotipaikkani viimeiset 26 vuotta. Seitsemisen vuotta sitten Heinolasta tuli toinen kotipaikkani uuden parisuhteen vuoksi, joten kotimme ovat nykyisin sekä Heinolassa että Tuusulassa. Tämä järjestely teki helpoksi siirtyä kiinnostavan työn vuoksi Heinolaan.
Millaiset odotukset sinulla on työstä Heinolassa?
– Uskon, että työstäni tulee monipuolista eri toimialojen yritysten yhteistyön ansiosta. Myös mittavat kehittämishankkeet, joihin osallistuu yritysten lisäksi korkeakouluja, muita oppilaitoksia ja asiantuntijatahoja tuovat työhöni uusia asioita ja näkökulmia.
Millaisia kokemuksia sinulla on pienen kaupungin organisaatiosta?

– Haminan kaupunki oli ’kasvattajaseurani’ kuntasektorin asioihin ja mainio paikka oppia kunnan päätöksenteon logiikkaa ja yhteistyötä valtuutettujen kanssa. Kun viranhaltijat, valtuutetut ja muut keskeiset sidosryhmät tekevät hyvää yhteistyötä, syntyy haluttuja tuloksia asukkaiden ja yritysten hyväksi. Tämä on kaikkien etu ja siihen tulee pyrkiä.

Missä asioissa olet hyvä?

– Aina on kasvamista paremmaksi. Ehkäpä juuri yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ilonaiheeni ja vahvuuteni. 😊

Business Heinolan uutiskirjeellä on yli 700 kontaktia kuukausittain paikallisiin yrittäjiin ja päättäjiin.
Saat lisäksi salkkuusi Timo Kaattarin verkoston ja kontaktit.
Miten aiot hyödyntää näitä mahdollisuuksia?
Heinolan kaupungin elinkeinoasioita on edistetty pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Esim. BusinessHeinolan kaltaista kanavaa ei monestakaan kunnasta Suomessa löydy. Elinkeinopalveluiden ympärille on myös rakennettu mainio, eri alojen toimijoista koostuva yhteistyöverkosto, joka on paikallisia yrityksiä varten. Tästä on hyvä jatkaa työtä eteenpäin yhdessä pienten, suurten ja keskisuurten yritysten kanssa.
Jos voisit toivoa jotain heinolalaisilta, niin mitä se on?
– Yhteistyötä ja myönteistä asennetta uusiin asioihin. Mielestäni Heinola on erityisen hieno kaupunki, jolla on mahdollisuuksia muotoutua yhä elinvoimaisemmaksi.

Tutustu Liisaan LinkedIn:ssä.

Elinkeinopäällikkö
Liisa Koski-Lukkari
p. 044 797 6230

 

 

Categories: Yleinen