Lisää kustannustukea hakuun vuoden vaihteessa

Published by kari@k-systems.fi on

Hallitus on päättänyt jatkaa määräaikaisen kustannustuen myöntämistä myös ensi vuonna. Kustannustuen toiseen kierrokseen on varattu yhteensä 550 miljoonaa euroa. Tarvittavat lakimuutokset pyritään saamaan voimaan vielä joulukuussa 2020. Uuden kustannustuen haku voidaan käynnistää näillä näkymin joulukuun lopussa. Yritykset voivat hakea tukea edelleen Valtiokonttorista.

Kaikki voivat hakea
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista.

Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tukeen oikeuttavan liikevaihdon minimiraja (20 000 euroa 4 kuukauden vertailukaudella) poistetaan, ja näin tuki kohdistuisi paremmin pieniin yrityksiin. Pienin maksettava tuki olisi edelleen 2000 euroa. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan.

Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa. Yritykset hakevat tukea edelleen Valtiokonttorista.

Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään myöhemmin erillisellä asetuksella. Toimialat määritellään Verohallinnolta saatavien kesä-lokakuun 2020 liikevaihtotietojen perusteella.

Tiedotamme uuden kustannustuen jakoperusteista lisää Heinolan yrityksille heti, kun tarvittavat lakimuutokset ja päätökset on tehty.

Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
Puhelin 050 5768 600
timo.kaattari(a)heinola.fi

Lue lisää kustannustuen valmistelusta.

Categories: Yleinen