Tukea yrityksille – Business Finland uudistaa rahoitusmalleja

Published by kari@k-systems.fi on

Business Finland uudistaa, tarkentaa ja laajentaa rahoitusmallejaan vuoden vaihteessa.
Business Finlandin tarjoaa tukea yritysten rohkeaan kasvuun ja kehitykseen, uudistumiseen ja kansainvälistymiseen.

Business Finlandin uudistuneet rahoitukset avautuvat 16.1.2023.

Innovaatiosetelirahoitus nousee 6 000 euroon

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on potentiaalia kansainväliseen kasvuun ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla voi hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseen uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.
Innovaatiosetelissä avustuksen määrä on 6 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä. Avustuksen voi käyttää palvelujen ostamiseen yhdeltä tai useammalta palveluntuottajalta. Yritys voi saada setelin vain kerran.
Avustus maksetaan sen jälkeen, kun palveluntuottajan toimittama työ on hyväksytty ja maksettu.

Innovaatioseteli linkki BF:n sivuille.

Mikä muuttuu Tempo-rahoituksessa?

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Rahoituksella yritys voi valmistella kansainvälistä kasvua ideansa toimivuutta testaamalla, hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta uudella kansainvälisellä markkinalla. Tempo-projektin jälkeen yritys voi edetä tutkimus- ja kehittämisprojektiin.
Tempo-rahoitus on enintään 60 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 80 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoituspäätöksen jälkeen maksetaan 70 prosenttia rahoituksesta ja loppuosa projektin loppuraportin yhteydessä.

Tempo linkki BF:n sivuille.

Mikä muuttuu Market Explorer -rahoituksessa?

Market Explorer -rahoitus on tarkoitettu yli 5-vuotiaille oy-muotoisille, pk- ja midcap-yrityksille, joilla on oma tai vähintään idea- tai pilotointivaiheessa oleva tuote, palvelu tai liiketoimintamalli.
Ratkaisulla on oltava uskottava kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla.
Market Explorer -rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa myöhemmin takaisin. Rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi ostettujen asiantuntijapalveluiden ja yrityksen omien kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijoiden kustannuksiin.
Projektille työskentelevät henkilöt voivat olla yrityksen vanhoja työntekijöitä tai projektia varten palkattavia henkilöitä. Sen lisäksi hyväksytään muita kustannuksia korkeintaan 20 prosenttia ostopalvelujen ja rahapalkkojen summasta.

Market Explorer -rahoituksen määrä on 5 000–40 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia projektin kustannuksista. Market Explorer -projektin kokonaisbudjetti voi olla 10 000–80 000 euroa. Rahoitusta ei makseta ennakkoon, mutta sitä voi saada useita kertoja.

Market Explorer linkki BF:n sivuille.

Mikä muuttuu Exhibition Explorer -rahoituksessa?

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvattaa omien tuotteidensa tai palveluidensa vientiä. Yritys voi osallistua messuilla yhteisosastolle tai omalle, erilliselle osastolleen.
Pk-yritykset voivat saada rahoitusta enintään 50 % ja midcap-yritykset 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 35 000 euroa per messuhanke ja pienin mahdollinen avustus on 1 000 euroa per yritys. Rahoitus maksetaan jälkikäteen.

Exhibition Explorer linkki BF:n sivuilla.

Mikä on uusi Talent-rahoitus?

Talent-rahoitus sopii pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun luomalla sitä tukevia työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä sekä kykyä kasvattaa kansainvälisten osaajien määrää suomalaisissa yrityksissä.
Uusi rahoituspalvelu on tarkoitettu startup-, pk- ja midcap-yrityksille.

Tyypillinen rahoituksensaaja on yli 10 henkilöä työllistävä yritys, joka uudistaa toimintamallejaan kansainvälistä kasvua vauhdittamaan.
Rahoitus voi kohdistua kansainvälisen osaamisen johtamiseen, yrityskulttuuriin, rekrytointivalmiuksien parantamiseen ja monikulttuurisen työnantajamielikuvan kehittämiseen.
Rahoitusta voi käyttää sekä palkkakuluihin että ostettaviin asiantuntijapalveluihin.
Projektin enimmäiskoko 100 000 euroa, josta Business Finlandin avustusosuus on 50 %.

Talent Linkki BF:n sivuille.

Hae ammattiapua asiantuntijalta maksutta

Heinolan elinvoimapalvelut tarjoaa maksutta PK-yrityksille yritysneuvontaa, johon kuuluu myös rahoitusneuvonta. Yrittäjä voi ottaa yhteyttä elinvoimapalveluiden yritysasiantuntijaan alla olevalla verkkolomakkeella tai soittaa suoraan Karita Alénille puh. 0400 461 708.
ProAgrian yritysasiantuntija tarjoaa neuvontaa ja opastusta Heinolan kaupungin kustantamana 4 tuntia.

Business Finlandin rahoituksen lisäksi on myös useita muita vaihtoehtoja rahoittaa kasvuun tähtääviä hankkeita.

Ota yhteyttä

000 123 4567
Aloittamassa yritystoimintaa vai kehittämässä toimivaa yritystoimintaa?
Kuvaa tässä lyhyesti uuden yritystoiminnan idea tai toimivan yrityksen ongelma/kehityshanke, jota olet ratkaisemassa.

 

Categories: Yleinen