Lusilaiset ottavat vastuuta pohjois-Heinolan kehittämisestä Leader-hankkeella

Published by kari@k-systems.fi on

Lusin kyläläiset pitivät kylätalon toimintakonseptin ideointitilaisuutta kesäkuun alussa, tilaisuudessa vieraili myös Päijänne Leaderin Anu Taipale (oikealla)..

Lusi on kautta historia pärjännyt pitkälti omillaan. Niin se toimii myös tänä päivänä. Valtateiden 4 ja 5 liittymän ympärille Heinolan pohjoispuolelle levittäytynyt kyläyhteisö panostaa nyt koko kylän harteilla alueen harrastustoiminnan ja palveluiden kehittämiseen sekä ryhtyy rakentamaan Lusin kylätalon ympärille alustatalouteen perustuvaa toimintakonseptia.

Ensimmäinen näyttö yhteistyön voimasta saatiin kesäkuun alussa, kun Päijänne Leader myönsi Lusin kylätalon toimintakonseptihankkeelle lähes 60 000 euroa tukirahoitusta, jolla kehitystyötä voidaan pyörittää vuoden 2025 puoliväliin saakka. Tukirahoituksen osuus on 85 prosenttia kokonaiskustannuksista ja se on myönnetty Euroopan maaseuturahastosta.
Hankkeen toteuttamisen mahdollisti tämän vuoden keväällä perustettu Lusin Kylätalo Oy.
Eri yhdistysten toiminnassa mukana olevat kyläläiset ja joukko kesäasukkaita pisti omaa rahaa likoon, jolla ostettiin myynnissä ollut Lusin koulu Heinolan kaupungilta.
Yhtiön perustivat 14 yksityishenkilöä ja  sijoitustoimintaan keskittyvä yritys Quintus Oy, jonka takana on Lusista kotoisin oleva henkilö. Yhtiön hallitukseen on valittu viisi jäsentä: Virpi Malin, Hannu Viitanen, Timo Ojanen, Kati Leporinne ja Kaisa Kromhof.
Yhtiö osti Lusin koulun kaupungilta 95 000 eurolla ja lisäksi Quintus Oy osti Lusin vanhan päiväkodin Satulinnan 77 500 eurolla sekä laajan maa-alueen päiväkodin ja koulun ympäriltä 81 000 eurolla.

– Koulun ostaminen oli Lusin kyläyhteisön kannalta kynnyskysymys koko kehitystoiminnan aloittamiselle, kertoo Lusin Kylätalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Virpi Malin.

– Lusin Kylätalo on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Hankinnan päätavoite oli koulukiinteistöjen pelastaminen kyläläisten ja lähiseudun asukkaiden käyttöön. Kyläläisten tavoitteena on, että koulun ympäristössä yhdistysten ja seurojen toiminta saa jatkua kuten ennenkin. Kylätalon toimintakonseptia ryhdytään kehittämään, jotta se voisi palvella kaikkia Heinolan pohjoispuolen vakituisia ja kesäasukkaita. Yhtiöllä on parhaillaan menossa osakeanti. Tällä hetkellä osakkeita ovat merkinneet jo kymmenet uudet tukijat. Mukana on myös viisi paikallista seuraa tai yhdistystä, jotka tulevat Kylätaloyhtiön osakkaiksi, tarkentaa Virpi Malin.

Leader-rahoituksella hankepäällikkö

Leader-rahoituksella Lusin kylätalohankkeelle palkataan vastaava vetäjä. Hankekuvauksen mukaan toiminnan lähtökohtana on tuottaa seudun asukkaille henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä palveluita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteena on myös kehittää uusia yhteisöllisiä toimintamalleja, jotka perustuvat yhdessä tekemiseen, ylisukupolviseen toimintaan sekä vapaa-ajan asukkaiden ja vakinaisten asukkaiden yhteiseen toimintaan.

Toimintakonseptissa yhdistetään niin kutsuttuun alustatalouteen perustuva kaupallinen toiminta ja seurojen ja yhdistysten järjestämä vapaaehtoistyöhön perustuva toiminta. Toimintakonseptin rakentaminen toteutetaan prosessina, jonka eri vaiheissa sidosryhmät yhdessä ja erikseen suunnittelevat ja ideoivat toimintaa. Toimintakonseptin rakentaminen prosessina varmistaa, että koko laajasti ymmärretyllä kyläyhteisöllä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan kehitykseen riippumatta siitä, onko osakas, yhdistystoimija, palvelujen tuottaja tai niiden käyttäjä. Hankkeen tuloksena kylätalolle luodaan yhteistyössä toimintamalli, jossa selvitetään tulevaa palvelutarjontaa ja niiden tarjoajia sekä tehdään suunnitelma muutostöistä ja niihin liittyvistä investoinneista.

Miksi Quintus Oy lähti mukaan kylätalohankkeeseen? 

Lusissa ja Heinolassa on kysytty, miksi sijoitusyhtiö tulee Lusiin. Tähän yrityksen miehensä kanssa omistava Kaisa Kromhof vastaa.

– Olen itse viettänyt lapsuuteni Lusissa. Sain käydä ihanaa ja korkeatasoista Lusin koulua ennen siirtymistä yläasteelle Heinolaan. Koen saaneeni hyvät lähtökohdat elämään ja myös uralle; hyvän opetuksen, luonnon arvostuksen. Se tarjosi myös kokemuksen talkoohengestä ja siitä, miten kaikki haluavat kantaa kortensa kekoon yhteiseksi hyväksi.
– Kun kyläläiset halusivat pelastaa koulun kylätaloksi, minulle oli heti selvää, että myös me haluamme tehdä kaikkemme, että kylän sydän säilyy. Eli halusimme ”antaa takaisin” ja pistää hyvän kiertämään, tärkeän asian vuoksi, kertoo Kaisa Kromhof.

Quintus Oy:lla ei vielä ole mitään tarkkoja suunnitelmia tai päätöksiä vanhan päiväkodin hyödyntämisestä.
– Kehitysajatuksia toki on tullut monenlaisia ja olemme saaneet hyviä ideoita myös muilta. Tarkoituksena on, että päiväkodin alue tukee myös osaltaan Lusin kylätalon toimintaa ja voimme säilyttää koulun kauniin ja historiallisestikin merkittävän miljöön.

Alustatalous tarjoaa mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa

Lusin Kylätalon toimintakonseptihanketta Kromhof pitää hyvänä mahdollisuutena säilyttää ja kehittää kylätalo aktiivisena toimintakeskuksena.

– Kylätalo tulee toimimaan paikkana, josta käsin seudun yritykset voivat tarjota palveluitaan kyläläisille ja muillekin pohjoisen Heinolan asukkaille. Seudulla on paljon sekä vakituisia, että vapaa-ajan asukkaita, jotka mielellään ostaisivat paikallisia palveluita ja osaamista, jos se olisi helppoa ja saatavilla lähikulmilta.

– Olemme perheemme kanssa itsekin Lusin vapaa-ajan asukkaita ja tiedämme, että monet mökkiläiset haluaisivat monenlaisia arkisia palveluita omalta kylältä. Kyläläiset ja tietenkin koko pohjoisen Heinolan asukkaat voivat toimia sekä palvelun tuottajina että myös kuluttajina, Kylätalon tarjotessa siihen toimivan ”alustan” keskellä Lusin kylää, kuvailee Kaisa Kromhof Lusin tulevaisuutta.

 

Categories: Yleinen