Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen haku jatkuu

Published by kari@k-systems.fi on

Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen hakuaika jatkuu kesäkuulle 2021 saakka. Uusien ehtojen mukaan tukea voi saada 2000–80 000 euroa. Asetusmuutos on voimassa 31.12.2020 alkaen ja koskee tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tukea voi saada maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys, joka työllistää alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai tase on enintään 2 miljoonaa euroa. Maataloustuotteiden jalostus ja myyminen tarkoittaa maataloustuotteiden käsittelyä niin, että tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista sekä alkutuotteen tuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä erillisessä, kyseiseen tarkoitukseen varatussa tilassa.

Maataloustuotteita ovat esimerkiksi lihatuotteet, maitotuotteet sekä hedelmät, vihannekset ja kasvikset, sienet, marjat ja yrtit ja monet näistä valmistetut tuotteet.
Lista kaikista maataloustuotteista

Yrityksesi voi sijaita Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Millainen yritys ei voi saada tukea?

Muut yritykset kuin maatilakytkentäiset yritykset ja maataloustuotteita myyvät ja jalostavat mikroyritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. 

Lisätietoa rahoituksesta muille yrityksille koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon eikä kalatalouteen. Näille toimialoille on erilliset tukijärjestelmänsä:

Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille.

Et voi saada tukea, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Tuen määrä

Voit saada tukea 2 000–80 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 2 500 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Tukea voi hakea, jos aikaisempi tukihakemus on hylätty sen takia, että hyväksyttäviä kustannuksia on ollut liian vähän (alle 6250 euroa).

Aikaisemmin tukea saaneet voivat hakea tukea aikaisempaa tukijaksoa seuraavalle, enintään kuuden kuukauden jaksolle.

Uudet tuenhakijat voivat hakea tukea enintään kuuden kuukauden pituiselle tukijaksolle, joka on alkanut 16.3.2020 jälkeen.

Lisätietoja:
Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
Puhelin 050 5768 600

Categories: Yleinen