Maksutonta asiantuntijapalvelua yrityksille Heinolan elinvoimapalveluilta

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoiman voimakolmikko elinkeinopäällikkö Netta Malin (vas.), yritysasiantuntija Karita Alén ja elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari.

Heinolan elinvoimapalvelut tarjoaa maksutonta apua aloittaville ja liiketoiminnan kehittämistä suunnitteleville yrittäjille. Neuvontaa on saatavissa myös liiketoimintaa haittaavien kasvuongelmien ratkaisuissa.
– Elinvoimapalvelut käynnisti jo vuonna 2021 yhteistyön ulkoisen yrityselämän asiantuntijan kanssa neuvontapalveluiden järjestämisestä. Sama palvelu jatkuu edelleen uudistetuin voimin, kun teimme kilpailutuksen jälkeen yhteistyösopimuksen ProAgrian kanssa. Nyt meillä on apuna vielä enemmän kokeneita yrityselämän asiantuntijoita sekä ProAgrian laaja Etelä-Suomen palvelutarjonta, kertoo elinkeinopäällikkö Netta Malin.

Heinolan palveluista vastaa yritysasiantuntijana Karita Alén, joka on varannut kevään aikana neljä päivää yrittäjien tapaamisille paikan päällä Heinolassa. Alén on tavattavissa ajanvarauksella Spotissa 21.3., 18.4., 23.5. ja 13.6. ja hän voi tehdä sovittaessa yrityskäyntejä myös asiakkaiden luona. Hän on paikalla Heinolassa myös muina ajankohtina tarpeen mukaan.

Palvelut yhdeltä luukulta

Netta Malinin mukaan yhteistyössä on erityisen hyvää se, että voimme auttaa asiakkaita laaja-alaisesti yrittämiseen liittyvissä tärkeissä päätöksissä ja vielä nopealla aikataululla.

– Kaiken tiedon saa periaatteessa samalla kertaa yhden ja saman yhteyshenkilön kautta. ProAgria pystyy tarjoamaan myös tietoa vihreän siirtymään liittyen. Vähähiilistä tai hiilivapaata tuotantoa suunnitteleville yrityksille löytyy hyviä rahoituskanavia, joiden tavoittelemisessa voidaan auttaa, ehdottaa Netta Malin ja kehottaa yrittäjiä ottamaan arkailematta yhteyttä.

Heinolalaisille yrityksille on mahdollista tehdä Ilmastokumppanuussopimus kaupungin kanssa ja alkukartoituksen teossa saa myös apua. Ilmastokumppanuudessa mukana ovat yritykset saavat logon käyttöön ja voivat tuoda tekemäänsä ilmastotyötä esiin viestinnässä.

Elinvoimapalvelut tarjoaa Heinolassa palvelua ilmaiseksi neljä tuntia yritystä kohden. Tuona aikana voidaan esimerkiksi aloitteleva yrittäjä ohjata hakemaan starttirahaa tai kehityshanketta käynnistävä yritys tekemään tukihakemus ELY-keskukselle.

– Viime vuonna asiantuntijapalveluiden avulla ohjattiin noin 30 yrittäjää aloittamaan yritystoiminta tai kehittämään toimintaansa ja kuluvana vuonna pyritään vähintään samaan, ennustaa Netta Malin.

Liiketoiminnan lähtökohdat selväksi

Yhtenä palvelumuotona on auttaa yrittäjäksi ryhtyviä asiakkaita laatimaan liiketoimintasuunnitelma ja talouslaskelmat, joita tarvitaan muun muassa TE-keskukselta haettavaa starttirahaa varten.

Yritystoiminnan konsultointipyynnön voi aloittavien yrittäjien osalta tehdä suoraan yritysasiantuntijalle verkossa täyttämällä businessheinola.fi -sivustolla verkkolomakkeen.

– Yrittäjäksi aikova saa minulta täytettäväksi liiketoimintasuunnitelmapohjan, jonka perustella käymme asiakkaan kanssa läpi yritystoiminnan käynnistämisen kannalta keskeiset asiat, mistä menot ja ennen kaikkea mistä liiketoiminnan tulot tulevat muodostumaan, kertoo yritysasiantuntija Karita Alén.

– Meidän tarjoama konsultointi on konkreettista ja realistista. Pyrimme kaunistelematta selvittämään esim. aloittavaan yrittäjään kohdistuvat haasteet. Samoin pureudumme ongelmien ratkaisuissa ja kehityshankesuunnitelmissa yrityksen toiminnan kannalta keskeisiin ydinkysymyksiin.

– En voi luvata kaikkiin kysymyksiin vastausta suoralta kädeltä, mutta tarvittaessa haen kysymyksiin vastauksia verkostostamme muilta asiantuntijoilta, lupaa Karita Alén.

Tukia haettavissa ELY-keskuksesta ja Päijänne Leaderistä

Elinvoimapalvelujen verkkosivujen kautta voi pyytää apua myös konsultointipalvelun hakemiseen (ELY:n yritysten kehittämispalvelut=kehpa). Konsultointitarpeen arviointiin ja palvelun hakemiseen saa myös neljä tuntia maksutonta Karita Alénilta.

ELY:n yritysten kehittämispalveluihin ovat oikeutettuja lähes kaikki yritykset, joilla on ollut toimintaa vuoden verran, liikevaihtoa yli 30 tuhatta euroa ja yrityksellä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Elyn konsultointipalvelua tarjoavia konsultteja on Suomessa noin 700 eri toimialoilta ja yrittämisen osa-alueelta.

ELY voi myöntää myös muita kehittämisavustuksia mikro- ja pk-yrityksille, jolla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Toimiva yritys voi hakea tukea myös erilaisiin rakennus-, kone ja laiteinvestointeihin.

Päijänne Leaderistä on haettavissa erilaisia tukia yritystoiminnan suunnitteluun, kokeiluun ja käynnistämiseen, maatilakytkentäiseen yritystoimintaan, toimivan yrityksen kehittämiseen sekä investointeihin.

Karita Alén auttaa yrityksen kehittämis- ja investointihankkeen suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Tämän jälkeen voi jo yleensä tehdä hakemuksen joko ELY:lle tai Päijänne Leaderiin.

Tutustu Karita Alénin osaamiseen tästä linkistä.

Kysy lisää

Yritysasiantuntija
Karita Alén
0400 461 708

Elinkeinopäällikkö
Netta Malin
044 797 6229

Ota yhteyttää asiantuntijapalveluihin

000 123 4567
Aloittamassa yritystoimintaa vai kehittämässä toimivaa yritystoimintaa?
Kuvaa tässä lyhyesti uuden yritystoiminnan idea tai toimivan yrityksen ongelma/kehityshanke, jota olet ratkaisemassa.

 

 

Categories: Yleinen