Mitä uutta Heinola saa Ladecilta?

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunginhallitus hyväksyi tammikuun viimeisen päivän kokouksessaan Heinolan kaupunginjohtajan ehdotuksen Heinolan liittymisestä vuoden 2025 alusta Lahden Seudun Kehitys Oy Ladecin palvelujen käyttäjäksi. Hallituksen esitys menee vielä Heinolan kaupunginvaltuuston päätettäväksi maaliskuussa.

Heinolan elinvoimapalvelujen yrittäjien aamukahveilla otettiin tuoreeltaan kantaa Ladec-yhteistyöhön ja kuunneltiin Ladecin kehitys- ja neuvontapalvelujen johtaja Jarno Saarisen esitystä Ladecin tarjoamista palveluista yrityksille.

Saarinen korosti esityksessään Päijät-Hämeen alueen yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista kehitystyössä.
– Päijät-Hämeen vetovoima syntyy alueella jo toimivista yrityksistä. Erityisesti uudet yritykset haluavat sijoittua sellaiselle alueella, jossa on ennestään toimivia yrityksiä. Myös työvoiman saatavuus ja liikenneyhteydet ja logistiikka ovat tärkeitä tekijöitä päätöksen teossa, kertoi Saarinen.

Ladec pystyy tarjoamaan niin Päijät-Hämeen kunnille kuin myös alueelle tuleville uusille yrityksille hyvät palvelut yritystoiminnan laajentamisessa tai käynnistämisessä. Työkaluina Ladecilla on mm. tiivis korkeakouluyhteistyö tutkimustyössä LUT-yliopiston kanssa, kokeneet asiantuntijat niin kansainvälistymiseen kuin yritysverkostojen perustamiseen ja Ladec pystyy hyödyntämään maakunnassa toimivia klustereita kuten esim. vilja- ja meriklusterista.

– Valtaosa Päijät-Hämeen kaupungeista ja kunnista on jo mukana Ladecin palvelujen käyttäjänä, ainoastaan Kärkölä, Heinola ja Sysmä ovat vielä palvelujen ulkopuolella. Jos saamme nämä kunnat mukaan, niin meillä on tarjota kattavat palvelut koko Pijät-Hämeen alueelta. Silloin Ladec saisi myös mekaanisen metsäteollisuuden vahvemmin mukaan Ladecin ytimeen, kuvailee Jarno Saarinen yhteistyötä.

– Ladecilla on hyvät valmiudet tarjota neuvontaa yrityksille rahoitusneuvonnassa eri tukien hakemisessa. Leader-, ELY,-  ja Business Finlandin rahoitusten lisäksi Ladec panostaa nyt myös pankkien tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen, Saarinen lupaa.

Ladecin kehitys- ja neuvontapalvelujen johtaja Jarno Saarinen ja Heinolan elinkeinopäällikkö Netta Malin ovat yhdistämässä voimiaan yrityspalveluiden järjestämisessä.

Ladec-kumppanuus 14 euroa asukasta kohden

Heinolan elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkarin mukaan Heinolan liittyminen Ladecin rahoitussopimukseen on osa Heinolan kaupungin organisaation muutosohjelmaa, jolla pyritään hakemaan säästöjä ja tehostamaan palveluja.
Siihen liittyy myös vuoden 2025 alusta voimaan astuva TE-palvelujen uudistus, joka tuo Heinolalle uusia vastuita ja tehtäviä työvoimapalvelujen hoidossa.

Ladeciin liittyminen tarkoittaisi Koski-Lukkarin mukaan Heinolalle kaupungin nykyisellä asukasmäärällä noin 250 000 euron vuosittaista kustannusta.
Tällä rahalla Heinola voisi hyödyntää Ladecin organisaation palvelukokonaisuutta, jossa työskentelee useita kymmeniä asiantuntijoita. Siihen kuuluu mm. yritysten perustamisneuvonnan palvelut, joka on yrityspalvelujen työllistävin toiminta. Ladecissa tätä palvelua tarjoaa 4,5 kokoaikaista asiantuntijaa.
Muita kysytyimpiä asiantuntijapalveluita ovat rahoituksen hankinta, omistajanvaihdos, liiketoiminnan sparraus, myynnin ja markkinoinnin kehityshankkeet sekä tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.

– Viime vuonna Ladecin edustajat tapasivat 1 259 yrityksen edustajaa, uusia yrityksiä perustettiin 220. Alueen ulkopuolelta tulleet yritykset toivat alueelle 179 työpaikkaa. Lahden seudulle mahdollisesti sijoittuvista uusista yrityksistä Ladec kävi keskusteluja 81 yrityksen kanssa, kertoo Jarno Saarinen.

Digitaaliset palvelut käytössä

Yrityksille tarjottavien siantuntijapalveluiden lisäksi Ladec tekee aktiivista työtä yritysten parissa myös kentällä. Tätä työtä tehdään mm. markkinoinnin alueelle, jossa lahtibusinessregion.fi -palvelulla on merkittävä rooli.

Ladec-kumppanuuteen kuuluu myös kehitysyhtiön digitaalisten palvelujen hyödyntäminen. Mikäli Heinola päättää liittyä Ladeciin, niin se saa käyttöönsä koko Päijät-Hämeen alueen kattavan toimitilapalvelun ja yritys- ja palveluhakemiston verkossa.

Verkossa toimii online-palveluna myös Design Lahti-, yrityksen myynti- ja sukupolvenvaihdoksen tietopalvelu ja mm. innovaatioiden testaamiseen soveltuva Ideanappi-palvelu sekä koko joukko muita verkkopalveluja.

Rahoittajakunnat mukaan päätöksentekoon

Kehitys- ja neuvontapalveluiden johtaja Jarno Saarisen mukaan Ladecin rahoituskumppanikunnat halutaan ottaa entistä tiiviimmin mukaan Ladecin toiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen.

– Ladecin johtoryhmässä on keskusteltu yhteistyön lisäämisestä yhteistyökuntien kanssa. Kunnissa on ehdottomasti paras tietämys alueen yrityksistä ja niiden tarpeista. Ladec pyrkii vastaisuudessa lisäämään kuntien kanssa käytävää vuorovaikusta palvelujen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi koko maakunnan alueella, lupaa kehitys- ja neuvontapalvelujen johtaja Jarno Saarinen.

 

Categories: Yleinen