Miten pärjätä kiristyvässä kilpailussa – yrittäjien aamukahvit Spotissa 2.11.

Published by kari@k-systems.fi on

Yrityselämän asiantuntija Antti Leijala on avustanut heinolalaisia yrityksiä kehityshankkeiden toteutuksessa.

Yrittäjät sanovat usein, että kilpailussa asiakkuudesta tai tavarasta usein katsotaan vain hintaa. Tämä koskee niin kuluttajamyyntiä kuin myös yritysten välistä kauppaa.

Heinolan elinvoimapalveluiden järjestämillä yrittäjien aamukahveilla 2.11. kello 7.30-9.00 Spotissa tehdään katsaus asiakkuuden ja kaupankäynnin eri kilpailukeinoihin. Yrityksille annetaan myös vinkkejä siitä, kuinka ne voivat menestyä omilla vahvuuksillaan alati kiristyvässä kilpailussa.

Marraskuun aamukahveilla heinolalaisia yrittäjiä kouluttaa Heinolaan oman UltraLeanBusiness -yrityksensä, tuonut yrityskonsultti Antti Leijala.

Kiristyvässä kilpailussa on entistäkin tärkeämpää oppia kilpailemaan muilla välineillä kuin hinnalla.
Antti Leijala kutsuu paikallisia yrittäjiä täsmäkoulutukseen, jossa keskitytään kolmeen tärkeään asiaan.

1) Oikeiden kohderyhmien valintaan, jotta markkinoinnin ja myynnin saa kohdennettua paremmin.

2) Katsaus tärkeimpiin ostokriteereihin, etenkin B2B-kaupankäynnissä.

3) Kuinka perustelet korkeamman hinnan mm. perustelemalla asiakkaan saaman taloudellisen lisäarvon.

UltraLeanBusiness on avustanut aiemmin Heinolan elinvoimapalveluja yritysneuvonnassa ja uusien yritysten käynnistämisessä sekä kehityshankkeiden käynnistämisessä eri tuki-instrumenttejä hyödyntäen.
Perinteiseen tapaan aamukahveilla kuullaan myös kaupungin tuoreimmat uutiset päätösten teosta ja yritysrintamalta.

 

 

 

 

Categories: Yleinen