NEW DEAL – nopeampi tapa kehittää liiketoimintaa

Published by kari@k-systems.fi on

NEW DEAL on Heinolan yritysten toimintaympäristön kriisi- ja kasvuohjelma, jossa valmistellaan laajaa kasvupakettia tukemaan paikkakunnalla toimivien yritysten kasvuedellytyksiä ja käynnistetään tukitoimia koronaepidemian kiihdyttämään kriisitilanteeseen.

Nopean reagoinnin lisäksi tavoitellaan kestäviä ratkaisuja, joilla pystytään vastaamaan toimintaympäristön pitkäkestoisiin ja rajuihinkin muutoksiin. Nopean toiminnan mahdollistaa NEW DEAL -hankkeeseen saatu Hämeen ELY-keskuksen rahoitus.

Hankerahoituksen avulla tehdään yhteistyötä mm. LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa. Sen avulla saadaan korkeatasoista tutkimusosaamista Heinolan yritysten käyttöön. Kehityspakettiin kuuluu myös puitesopimusten kautta eri alojen asiantuntijapalveluita kuten rahoitus- ja liiketoimintaosaajien, kaavoittajien sekä vesi- ja satama-alueiden erityisosaamisen asiantuntijapalveluita. NEW DEAL -hankekokonaisuutta koordinoi kaupungin hankeosaamisen kumppani FCG.

Kehityshanke yrittäjälle yhdeltä luukulta
NEW DEAL mahdollistaa yrityksille nopean ja suoraviivaisen avun esimerkiksi uuden liiketoiminnan tai kehityshankkeen suunnittelussa, mahdollisten tukien hakemisessa ja toteutusprojektin käynnistämisessä. FCG:n asiantuntija voi dokumentoida kehityshankkeen, tehdä yrittäjän kanssa tarvittavat liiketoiminta- ja rahoituslaskelmat sekä täyttää vaikkapa hankkeeseen liittyvät hakemukset ja tukianomukset.

– Asiantuntijoiden avulla tehty valmistelu kehityshankkeissa on todella merkityksellinen yritykselle, joka on vaikeuksissa nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä, kertoo elinkeinopäällikkö Timo Kaattari.

– Yritysten toimintaympäristöjen vaatimukset sekä asiakkaiden käyttäytymisen muutokset voivat muuttua todella nopeasti ja muutos kiihtyy vuosi vuodelta. Tähän yritämme vastata perinteisestä poikkeavalla yhteistyöllä ja vastaantulolla NEW DEAL -hankkeen avulla, jatkaa Kaattari.

Heinolan yritystoiminnan kasvuedellytykset tarkastelussa
FCG, LAB ja LUT yhteistyöllä paneudutaan Heinolan kehityksen kannalta keskeisiin liiketoiminta-alueisiin kokonaisuutena. Työn alla on mm. matkailu, yritysyhteistyö, bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma, yritykselle räätälöidyt nopeat pilottiprojektit, muuntojoustavat ja vihreät yritysalueet sekä Heinolan keskustan kehittäminen.

Mitä NEW DEAL -hankkeessa tehdään juuri nyt?
Parhaillaan Heinolassa käydään läpi tarjolla olevia yritystontteja, toimitiloja sekä teollisuudelle ja yrityksille varattuja alueita.

Tavoitteena on selvittää millä toimenpiteillä ne saadaan paremmin vastaamaan yritysten 2020-luvun kehitystoiveita. Kehitystyöhön liittyy oleellisesti vanhojen kaavojen päivitys, jotta eri kohteissa olevat kaavamääräykset saadaan palvelemaan uusia yritysinvestointeja.

Matkailun alalla kootaan kolmen toimijan kanssa liiketoimintakonsepteja, rahoituspaketteja uusille matkailupalveluille. Kotimaan matkailun kysynnän lisääntyessä haetaan tarjontaa myös kakkoasumiseen ja etätyömahdollisuuksiin.

Heinolan keskustan kehitystyössä etsitään sopivia kiinteistöjä, joiden omistajien kanssa voisi kehittää tyhjille kiinteistöille paremmin nykyistä asiakaskäyttäytymistä vastaava käyttötarkoitusta.

Parhaillaan valmistellaan myös Heinolan kaupungin omistamista kiinteistöistä kymmenen kiinteistön myyntipakettia huutokauppaan.

Mitä yrityksiä hanketyössä on mukana?
Bio- ja kiertotalouden hankkeissa paikallinen teollisuus on vahvasti mukana kehitystyössä, yhteistyötä tekevät Versowood Oy, Stora Enso Fluting, Viitos-Metalli Oy, RecTec Engineering Oy ja Suomen Kuitulevy Oy.

Vierumäen teollisuuskeskittymän yrityksiä on mukana myös laatimassa 2020 – luvun konseptia Vierumäen Yrityspuistoa varten.

New Deal -hankkeen tehoryhmä tutustumassa matkailun kehityskohteeseen Heinolassa.

Onko olemassa jo kehitysaihioita?
Matkailun kehityshankkeissa kehitysaihioita on menossa Apajalahdessa, Kymenvirralla ja Sulkavanrannassa.

Bio- ja kiertotalouden hankkeissa tutkitaan vehnän oljen raaka-ainekäyttöä, teollista liiketoimintaa kuumavesiuuton avulla ja biokaasulaitoksen rakentamista sekä soodasakan, tuhkan sekä yhdyskuntajätteen käyttöä kierrätyslannoitteen raaka-aineena.

Mitä osallistuvilta yrityksiltä odotetaan?
Kehityshankkeisiin mukaan tulevilta yrityksiltä odotetaan, että niillä on kestävä liiketoimintaidea ja yrityksen pitää olla liiketoimintakelpoinen.

Tekijöillä tulee olla realistinen näkemys yritysmaailmasta sekä hankkeen vaatimista resursseista.

Miten eri hankkeisiin voi päästä mukaan?
Parhaiten pääsee mukaan ottamalla suoraan yhteyttä:

Elinkeinopäällikkö
Netta Malin
p. 044 797 6229

Categories: Invest InYleinen