Niemelänrannan kaavoitus puhuttaa

Published by kari@k-systems.fi on

Niemelänrannan tulevaisuuden ideointi ja suunnittelu sai kaupunkilaiset liikkeelle, kun Heinolan kaupunki esitteli Niemelän alueen kehittämisajatuksia 8. helmikuuta WPK-talossa. Tiedotustilaisuus keräsi noin 70 henkeä paikan päälle ja 30 etäyhteydellä kuulemaan ja ottamaan kantaa suunnitelmaluonnoksiin.

Heinolan elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari selvitti infotilaisuuden aluksi Heinolan kaupungin lähtökohtia ja tavoitteita keskustan läheisyydessä olevan ranta-alueen tulevaisuuden suunnittelussa.

– Käytämme kaikkia keinoja saadaksemme Heinolaan uusia yrityksiä ja asukkaita. Meillä on tarjolla luonnonkaunis ympäristö hyvien palveluiden äärellä. Fazer tuo megayrityksen Lahden Kujalaan ja meillä on hyvät mahdollisuudet hyödyntää tilaisuutta tarjoamalla tilaa yrittämiseen ja asumiseen myös Heinolassa.
– Vaikka Heinolassa on työttömyyttä, niin samaan aikaan heinolalaiset yritykset kärsivät ammattitaitoisen työvoiman puutteesta. Suurin tarve tekijöistä on ollut puunjalostus-, metalli- ja ravintola-alalla kuin myös sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, tiivisti Liisa Koski-Lukkari kehitystoimenpiteitä.

– Elinvoimapalvelut pyrkii kehittämään Heinolan vetovoimaa myös sijoittajien ja yritysten keskuudessa. Heinolassa on tarjolla hyvät palvelut ja hyvät mahdollisuudet rakentaa laadukkaita asuntoja niin kaupungin keskustaan kuin lähialueille.

– Niemelänrannan alue tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa aivan ydinkeskustan läheisyyteen 300 uutta kotia kerros- ja rivitaloasumiseen. Tämä olisi Heinolalle vahvuustekijä, korosti Koski-Lukkari.

Niemelänrannan suunnitelmat herättävät tunteita puolesta ja vastaan.

Kaupunkilaiset mukana suunnittelussa

Kaupunkiarkkitehti Harri Kuivalainen esitteli alueen kokonaisvaltaista kehityssuunnitelmaa ideoinnin ja suunnittelun etenemistä kaupungin organisaatiossa.

– Nyt esitellyt ideat eivät vielä ole asemakaavan valmistelua vaan tavoitteellista ideointia alueen tulevaisuuden käytöstä. Siksi Niemelänrannan kehitysideoita on jo esitelty kaupunkilaisille useissa tilaisuuksissa, joissa kaupunkilaisten kommentteja ja näkökulmia on kirjattu ylös ja niitä on otettu huomioon jatkosuunnittelussa, sanoi Harri Kuivalainen.

Suunnittelua ohjaa Harri Kuivalaisen mukaan kaupunkilaisten myös Heinolan osallistuminen maakunnalliseen MAL-hankkeeseen. Lahden seudun MAL-sopimus on tärkeä osa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamista, jossa painotetaan kestävää kehitystä ja ympäristön ehdoilla tapahtuvaa rakentamista.

Taustalla laaja selvitystyö

Alueen käytännön suunnittelutyötä ohjaava asemakaava-arkkitehti Katri Kuivalainen selvitti Niemelän ranta-alueilla tehtyjä selvityksiä. Nyt on työn alla selvitystyö alueen tarjoamista mahdollisuuksista ja rajoituksista. Aluetta tarkastellaan mm. täydennysrakentamisen, kaupungin strategian ja kuntalaisten tahtotilan ja alueesta tehtyjen luontoselvitysten kannalta. Tunnettu luontotutkija Timo Metsänen tehnyt Niemelänrannan luontoselvityksen.
– Alueella on havaittu liito-oravia, jotka on suojeltu direktiivillä. Alueella on tehty myös nilviäisselvitykset, luontotyyppikartoitukset ja mm. pesimälinnuston, perhosten ja sudenkorentojen selvitykset. Tarkoituksena on tehdä vielä vedenlaisten olosuhteiden ja lepakoiden esiintyvyyden selvitykset, selvitti Katri Kuivalainen.

Mikäli ideointi etenee asemakaavan laadintaan, niin selvityksiä voidaan vielä tarkentaa tarpeen mukaan.

Kelluvat talot Kymellä herättävät tunteita puolesta ja vastaan.

Asumiseen liittyviin selvityksiin kuuluu myös kelluvista asunnoista tehty esiselvitys, jolla voidaan mahdollistaa tiiviimpi rakentaminen. Niemelänrannan alue sopii asiantuntijoiden mukaan myös veden päälle toteuttavaan rakentamiseen, jos niin halutaan.

– Kaupungilta on tiedusteltu, onko Heinolassa mahdollisuuksia toteuttaa kelluvia asuntoja. Siksi niitä on ideoitu Niemelänrannan suunnitelmaan. Vastaavaa rakentamista on toteutettu jo mm. Vaasassa ja Oulussa.

Yleisökeskustelu vilkasta

Niemelänrannan suunnitelmasta käyty yleisökeskustelu kävi ajoittain kierroksilla. Osa Niemelän asukkaista oli sitä mieltä, että Muonamiehenpuisto pitäisi jättää koskemattomaksi ja veden päälle ei saisi rakentaa mitään. Osa asukkaista pelkäsi, että Kymen virtaan koskeminen saastuttaisi alapuolista vesistöä.

Konkreettisen ehdotuksen jatkosuunnittelusta teki Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Paavo Posti.

– Timo Metsänen on huippututkija, en epäile hänen selvityksiään. Suunnitelmat oli tehty kuitenkin siitä lähtökohdasta, että alueen nykyiset puistoalueet säilyvät puistoina. Suunnitelmat täytyy tehdä uudelleen, koska kerros- ja rivitalorakentamisesta sekä kelluvien asuntojen toteutus muuttaa luontoselvitysten tekemistä, kommentoi Paavo Posti.
Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys on ollut asiasta yhteydessä jo ELY-keskukseen.

Yrittäjät kannattavat uudisrakentamista

Heinolan yrittäjien puheenjohtaja, Mikko Hallikas kannatti Niemelänrannan suunnitelmaa.

– Suunnitelma on hyvä ja kannatettava, koska sillä kehitetään aluetta ja saadaan Heinolaan uusia asukkaita. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjille kehittää uusia palveluja kaupunkiin ja se tuo myös työpaikkoja, ennusti Mikko Hallikas.

Heinolaan vuonna 2018 muuttanut Heikki Jämsänen kommentoi yleisötilaisuutta sanomalla, että on heinolalaiset ovat useinkin aktiivisia vastustamaan yleistä kaupungin kehitystä.

– Yleisen edun kannalta esitelty Niemelänrannan suunnitelma on hyvä ja se mahdollistaa alueen kehittymisen ja siinä on huomioitu myös alueen käyttö virkistysalueena, kommentoi Jämsänen.

Lisästietoa Niemelänrannan suunnittelusta.

 

 

Categories: AsukkaatYleinen