Päijät-Hämeen PK-yritykset uskovat positiiviseen kehitykseen

Published by kari@k-systems.fi on

Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Päijät-Hämeen yrittäjät uskovat uhkatekijöistä huolimatta yritystoiminnan positiivisen kehitykseen. Tuoreessa Pk-yritysten barometrissä Päijät-Hämeen suhdanneodotukset ylsivät positiivisen puolelle, vaikka muualla maassa pelätään taantumaa energian hinnan ja Ukrainan sodan vaikutusten johdosta.

Muusta maasta poiketen investointiodotukset jopa kohenivat keväästä Päijät-Hämeessä. Koko maassa pk-yritysten suhdanneodotukset ovat kuitenkin laskeneet voimakkaasti.

Odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat Päijät-Hämeessä koko maan tilannetta paremmat, saldoluvun ollessa 21. Koko maan saldoluku on 15, kymmenen yksikköä matalampi kuin keväällä. Kannattavuusodotukset ovat Päijät-Hämeessä samalla tasolla kuin koko maassa saldoluvulla -14.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista. Barometriin vastasi 4 829 pk-yritystä, Päijät-Hämeessä vastaajia oli 170.

Yrittäjät Päijät-Hämeessä sinnikkäitä

– Päijät-Hämeessä on sinnikäs tekemisen meininki. Vaikeasta tilanteesta huolimatta seudulla tapahtuu paljon myönteistä, isoja investointeja saadaan ja erikoistuva huippuosaaminen luo kysyntää ja työtä. Syntyy hyvän kierre, joka vahvistaa yritysten toimintaympäristöä yli kuntarajojen, kertoo Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Päijät-Hämeessä investointiodotukset kohenivat viime keväästä ainoana maakuntana Suomessa.
– Tämä on rohkaisevaa tilanteessa, jossa investointiodotukset ovat kevään tapaan koko maassa edelleen miinuksella. Barometristä selviää myös, että ulkopuolista rahoitusta ottavista päijäthämäläisistä vastaajista 33% on käyttämässä sen käyttöpääomaksi yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen. Tässä on merkittävää nousua, tarkentaa Vihervirta-Vuontelo.

Päijäthämäläiset yritykset ymmärtävät innovaatioiden ja tuotekehityksen merkityksen menestymiselle. Arviot innovaatioiden kehityksestä pysyivät kevään tasossa eli saldoluvussa 7, kun koko maassa laskua oli yhdeksän yksikköä päätyen lukuun 3.

Innovaatioihin satsaaminen välttämätöntä

73 prosenttia pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilöstömääränsä, mutta epävarmat näkymät ovat lievästi heikentäneet henkilöstöodotuksia. Koko maan saldoluku on 7 eli kuusi yksikköä kevättä alhaisempi, Päijät-Hämeessä luku on 5.

– Innovaatioihin satsaaminen on välttämätöntä, jotta pysytään asiakastarpeiden tasalla, ja mielellään vähän niitä edellä. Tässä, ja myös henkilöstön osaamisen kehittämisessä on rohkeasti hyödynnettävä alueen korkeakoulujen ja oppilaitosten palveluja. Tärkeää on myös lisätä työperäistä maahanmuuttoa ja siihen liittyviä palveluja, jotta olemme valmiina kun uusien investointien vaatimat työpaikat tulevat hakuun, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen.

Pk-yritysbarometrin tuloksien perusteella rahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, ja se on kohtuullisen hyvällä tasolla. Myös yritysten taloudellinen asema on yleisesti ottaen varsin hyvä antaen hyvän lähtökohdan kasvulle ja investoinneille. Erityisen tärkeää on huolehtia rahoituksen saatavuudesta jatkossakin yritysten investointeihin, kasvuun ja uudistumiseen.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista. Barometriin vastasi 4 829 pk-yritystä, Päijät-Hämeessä vastaajia oli 170.

Tutustu syksyn 2022 Pk-yritysbarometriin tästä linkistä.

Categories: Yleinen