ELY-keskusten väliaikainen kehittämistuen haku jatkuu 31.12.2021 asti

Published by kari@k-systems.fi on

ELY-keskukset jatkavat kehittämisavustusten jakoa väliaikaisilla säännöillä kuluvan vuoden 2021 loppuun saakka Suomen Covid-19-puitetukiohjelman mukaisena väliaikaisena valtiontukena.

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisten muutosten jatkolla mahdollistetaan yritysten kehittämishankkeiden tuki paitsi koronakriisissä, myös siirryttäessä vähitellen kohti tavanomaisia olosuhteita.

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

Kilpailukykyä PK-yrityksille

Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Hankkeiden tukitasot enintään 50%

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Lue lisää rahoitusmahdollisuuksista ELY-keskuksen sivuilta.

 

Elinvoima ja FCG avustaa hakemisessa
Yritykset voivat hakea tukea sähköisesti ELY-keskusten asiointipalvelun kautta.
Heinolan elinvoimapalvelut avustaa yhteistyökumppaninsa FCG:n avustuksella hankehakemusten valmistelussa. Lisätietoa hankeavusta saa elinvoimapalveluista.

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö
Liisa Koski-Lukkari
044 797 6230

Categories: Yleinen