Päijät-Hämeeseen lähes 10 miljoonaa REACT-EU -tukea

Published by kari@k-systems.fi on

Valtioneuvosto päätti huhtikuun lopulla REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta. Päijät-Hämeelle myönnettiin REACT-EU -tukea yhteensä 9,9 miljoonaa, josta yli 6,9 miljoonaa on Euroopan aluekehitysrahaston tukea ja reilut 2,9 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston tukea.

Varoja myönnettiin valtakunnallisesti lähes 255,4 miljoonaa euroa käytettäväksi käynnissä olevaan, Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

 

Tuki sopii PK-yrityksille
Euroopan komission maakohtaisten suositusten mukaisesti rahoituksella tuetaan pk-yrityksiä, tutkimus- ja kehitystoimintaa, digitaalista osaamista sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämistä.
Hankkeissa voidaan kehittää mm. vähähiilistä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä.
Hanke voi liittyä myös kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamiseen tai sillä voidaan edistää digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa.

Hankkeiden tukitasot
Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa REACT-EU-rahoituksen sisältävän vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion. Valtioneuvoston aluejakopäätöksen jälkeen välittävät toimielimet eli ELY-keskukset ja maakuntien liitot voivat aloittaa rahoituspäätösten teon. Rahoitus tulee käyttää muun ohjelmakauden 2014–2020 rahoituksen tavoin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Rahoitusta voi hakea ELY-keskuksilta ja maakuntien liitoilta
Yritykset voivat hakea REACT-EU:hun liittyvää yrityksen kehittämisavustusta ELY-keskuksista. Tarkemmat tiedot löytyvät ELY-keskusten verkkosivuilta.

Myös muut toimijat, kuten elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, järjestöt, kunnat ja muut julkisyhteisöt, voivat hakea REACT-EU-rahoitusta. Rahoitusta myöntävät sekä maakuntien liitot että ELY-keskukset alueellisesti.
Tietoa löytyy kootusti Rakennerahastot.fi-sivustolta.

Elinvoima ja FCG avustaa hakemisessa
Yritykset voivat hakea REACT-EU -tukea sähköisesti ELY-keskusten asiointipalvelun kautta.
Heinolan elinvoimapalvelut voi avustaa yhteistyökumppaninsa FCG:n avustuksella hankehakemusten valmistelussa. Lisätietoa hankeavusta saa elinvoimapalveluista.

REACT-EU-rahoituksen hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa, seurannassa ja jatkotoimenpiteissä noudatetaan nykyisestä rakennerahasto-ohjelmasta tuttuja menettelyjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Lisätietoja
Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
050 576 8600
timo.kaattari@heinola.fi

Categories: Yleinen

%d bloggaajaa tykkää tästä: