Prisma-kaavan liikennejärjestelyt suunnittelupöydällä

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolaan suunnitteilla olevan Prisman sijoittuminen Tähtiniemeen ja Heinolan moottoritien eteläisen liittymän liikennejärjestelyt herättivät runsaasti kysymyksiä, kun Prisman kaavoitussuunnitelmia esiteltiin Heinolan yrittäjien aamukahveilla 12.1. WPK-talolla.

Uutta Prismaa ollaan sijoittamassa Heinolan moottoritien eteläisen liittymän läheisyyteen, Tähtiniementien ja Kauppakaaren kulmaan, Versowoodin tehdashallin pohjoispuolelle. Tontille on tarkoitus rakentaa neljänneksen Holman Prismaa pienempi rakennus, joka olisi kooltaan n. 8 500 neliötä ja kauppaa palvelisi 350 autopaikkaa.

Heinolan Prismaan on kaavailtu myös piha- ja puutarhamyymälää sekä 2-3 pientä liiketilaa, joita voitaisiin mahdollisesti tarjota ulkopuolisille yrittäjille. Lahdentien varteen Tähtiniemen liittymään on lisäksi suunnitelmissa sijoittaa CARWASH-pesukatu.

Aamukahvitilaisuudessa kaavoitustilannetta esitteli kaupunkiarkkitehti Harri Kuivalainen ja Prisman suunnitelmia valotti Hämeenmaan kiinteistöjohtaja Ari Järvinen. Prisman sijoittumisesta on jo aiemmin tehty alustava kaavaluonnos, jota esiteltiin jo alueen asukkaille Elämänkaaritalolla viime vuoden lopulla.

Kiinteistöjohtaja Ari Järvinen (vas.) kuuntelee herkällä korvalla Tähtiniemen alueen yrittäjiä, kuvassa RecTecin toimitusjohtaja Tapio Väli-Torala

Raskas liikenne Kauppakaaren kautta

Tilaisuudesta saadun hyvän palautteen perusteella Heinolan kaupunki ja Hämeenmaa ovat laatineet vielä uuden version kaupan sijoittamisesta Tähtiniemeen. Siinä alueen liikenne esitetään ohjattavaksi raskaan liikenteen osalta Kauppakaaren kautta Prismalle ja eteläinen asiakasliikenne sekä alueen nykyinen liikenne Lahdentieltä Tähtiniemen liittymään tehtävän kiertoliittymän kautta alueelle. Samassa yhteydessä kantatien rinnalla kulkeva kevyen liikenteen väylä ohjattaisiin Tähtiniemen tien ohi turvallista alikulkua pitkin.

Tämä suunnitelma tarjoaa konsulttien laskelmien perusteella lähes esteettömän läpikulkuliikenteen etelästä keskustaan sekä sujuvan että turvallisen liikennöinnin Tähtiniemeen autoilijoille ja kevyelle liikenteelle. Ratkaistavana on vielä mm. Hevossaarentien liittymän liikennejärjestelyt, joiden tulee läpäistä nykyisten liikennemäärien lisäksi Prisman liikenne Kauppakaaren kautta.

Alustavassa liikennemäärälaskennassa on arvioitu, että valtaosa asiakkaista ja rahtiliikenteestä tulevat Lahdentieltä etelän suunnasta. Tällöin liikenteen jakaminen Citymarketin takaa Kauppakaaren kautta ja Tähtiniemen liittymän kautta puolustaisi hyvin paikkaansa.

Heinolan kaupunki on jo alustavasti tiedustellut ELY-keskuksen näkemyksiä suunnitelmille. Tällä hetkellä ehdotuksille ei nähdä suoria esteitä. Harri Kuivalaisen mukaan Kauppakaarta on mahdollista laajentaa käytöstä poistetun rautatien paikalle moottoritien ja Hevossaaren tien siltojen alla, jolloin raskas liikenne sekä asiakasliikenne ja kevyt liikenne saisivat kaikki riittävästi tilaa.

Kiinteistöjohtaja Ari Järvinen kannattaa uutta liikennejärjestelyehdotusta, sillä silloin kaikki Prisman autopaikat ja liiketilat saataisiin yhdelle ja samalle tontille. Uusi linjaus rauhoittaisi myös Tähtiniemen liikennettä, jos Prisman ja moottoritien välistä poistettaisiin tieyhteys.

Heinolalaiset yrittäjät kysyivät aamukahveilla S-ryhmän suunnitelmista Heinolan keskustan suhteen.

Kaavaluonnos kesään mennessä

Prisman kaava on tällä hetkellä vielä valmisteluvaiheessa. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelut on pidetty, perussuunnitelmat ovat valmistelussa ja hankeluonnoksia on jo esitelty. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) ollaan julkaisemassa ja kaavasta ollaan tekemässä kaavaluonnosta, joka olisi tarkoitus saada nähtäville kesään mennessä.

Aamukahvitilaisuudessa Hämeenmaalta kysyttiin myös S-ryhmän Heinolan keskustan tilojen käytöstä tulevaisuudessa. Tähän Ari Vihavainen vastasi, että toimintoja tullaan varmasti sopeuttamaan uuteen kokonaisuuteen. Niistä tekee päätöksen aikanaan S-ryhmän liiketoimintavastaavat.

Mikäli kaavan valmistelu etenee jatkossakin myötätuulessa, niin ehdotus saataisiin päättäjien pöydälle valtuustoon syys-lokakuuhun mennessä. Hämeenmaan Ari Järvisen mukaan silloin päästäisiin rakentamaan viimeistään vuonna 2024 ja Prisman uusi kauppa saataisiin avattua kesäksi 2025.

Hämeenmaan Prisma-investoinnin kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja Prisma Heinola tulisi työllistämään noin sata työntekijää. Aiempaa laajemmasta kaupan palvelutarjonnasta hyötyvät ennen kaikkea heinolalaiset, Itä-Hämeen vapaa-ajan asukkaat ja E75 moottoritien ohikulkijat.

 

Categories: Yleinen