Rakennustarkastaja Juha Mara: rakentaja ja viranomainen uuden edessä vuonna 2024

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupungin johtava rakennustarkastaja Juha Mara ennakoi lähivuosille muutosten myllerrystä rakentamisen sääntelyyn ja valvontaan.

– 1.1.2024 astuu voimaan uusi rakentamislaki, joka muuttaa niin rakentajan kuin viranomaisten työtä. Meillä on vuonna 2023 paljon opittavaa, jotta voimme täyttää lainsäätäjän vaatimukset uudessa rakentamislaissa.

– Rakennusala on haasteiden edessä. Mistä löydämme riittävästi osaavaa henkilöstöä suunnittelemaan ja toteuttamaan uuden lain vaatimuksia, kuten tietomallipohjaista suunnittelua. Tämä koskee sekä rakennussalan yrityksiä että viranomaistahoja, ennustaa Juha Mara.

– Rakentamislain uudistus on perusteellinen. Olemme valmistautumassa siihen muun muassa kouluttamalla omaa henkilöstä ennen lain voimaan tuloa. Uutta lakia sovelletaan tulevaisuudessa jo kaavoituksessa. Rakentamiseen haetaan ympäristön kannalta parasta mahdollista maaperää, jotta luonnonolosuhteita rasitetaan mahdollisimman vähän. Kokonaan uusia alueita otetaan käyttöön tarkkaan harkiten ja jo suunnitteluvaiheessa arvioidaan syntyvää hiilijalanjälkeä, ennakoi Juha Mara.

Rakentajilla ja viranomaisilla on paljon opittavaa rakentamislain uudistuksessa, ennakoi johtava rakennustarkastaja Juha Mara.

Uusia määräyksiä ja selvityksiä

Uudisrakentamisen lisäksi rakentamislaki raapaisee korjausrakentamista rakennusmateriaalien kierrättämisessä sekä energiakulutuksen ennakointia.

– Vakituiseen asumiseen ja toimistotiloihin sekä majoituskäyttöön tuleviin rakennuskohteisiin tulee tehdä uuden lain myötä erilliset ilmastoselvitykset, energiaselvitykset ja hiilijalanjälki selvitykset. Loma-asuntoihin, jotka ovat käytössä alle neljä kuukautta vuodessa ja teollisuustiloihin niitä ei tarvitse tehdä.

– Toisaalta rakentamislain uudistus myös vähentää byrokratiaa ja lupaprosesseja. Viranomaisen rooli rakentamiseen liittyvässä tiedottamisessa korostuu ja rakentajat kantavat suuremman vastuun lainmukaisessa rakentamisessa, kertoo Juha Mara.

Rakentajan vastuu kasvaa

Alle 30 neliön kokoinen rakennus ei enää tarvitse erillistä rakennuslupaa, mikäli lakiehdotus hyväksytään. Rakentajan on kuitenkin noudatettava rakentamisessa mm. yleiskaavoja, asemakaavamääräyksiä ja tietysti rakennus tulee tehdä rakentamislain ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

– Mikäli rantatontilla ei ole kaavaa, tulee rakentamiselle saada poikkeuslupa, joka ratkaistaan emätilaperiaatteiden mukaan. Lain muutoksen myötä rakentaminen ilman rakentamislupaa ei siten ole automaatio rakentamattomille tonteille.

– Valvontavastuu siirtyy yhä enemmän rakentajan valitseman valvojan vastuulle. Suuremmat kohteet tarvitsevat edelleen rakennusluvan, tarkentaa Juha Mara.

Uudet säännökset ovat yhä tarkempia myös rakennusmateriaalien suhteen. Rakennusmateriaalien valinnassa tulee noudattaa EU-säännösten ohjeita, CE-merkintä tulee löytyä lähes kaikista rakennusmateriaaleista. Tämä vaikuttaa myös rakentamisen kustannuksiin, jotka ovat nousseet koko rakennusalalla.

Lupapalvelut Heinolassa yhdeltä luukulta

Heinolan kaupungin rakennus- ja lupapalvelut pystyy palvelemaan rakentajia käytännössä yhdeltä luukulta, sillä rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu toimivat Heinolassa yhdessä. Tämä nopeuttaa ja helpottaa lupien käsittelyä.

Heinolan rakennusvalvonta työllistää nyt kuusi henkilöä ja ympäristönsuojelu seitsemän henkeä. Yksikön työskentelystä vastaa johtava rakennustarkastaja, joka raportoi kaupungin ympäristöpäällikölle, joka toimii myös tällä hetkellä kaupungin teknisenä johtajana.

Heinolan rakennus- ja lupapalvelut vastaa myös Hartolan kunnan rakennus- ja lupapalveluista.

Juha Maran mukaan aktiivisinta heidän toimialueellaan on tällä hetkellä loma-asuntojen rakentaminen. Uusia loma-asuntoja rakennetaan runsaasti ja vanhoja korjataan ja laajennetaan aktiivisesti. Vierumäen urheiluopistolla rakentaminen on vilkasta ja maankäytön suunnittelua tarkastelun alla muuttuvien tarpeiden vuoksi.

Heinolassa myös teollisuuslaitokset rakentavat juuri nyt uusia tiloja ja laajentavat vanhoja halleja. Painopiste teollisuuden ja yritystoiminnan rakentamisessa on Vierumäellä.

 

 

 

Categories: Yleinen