Rautatiesillan remontti käynnissä – valmista marraskuussa

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan vanhan rautatiesillan remontti on käynnistynyt Jyrängön päästä, silta suojataan huputuksella työn ajaksi. Vanha maali poistetaan hiekkapuhalluksella, siltarakenteisiin tehdään tarvittavat korjaukset, jonka jälkeen silta saa uuden maalipinnan.
Siltaremontin urakoitsijana toimii infra- ja väylärakentamiseen erikoistunut Ralf Ajalin Oy Karjaalta. Väyläviraston tilaaman remontin kustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa, jolla sillalle ostetaan 50 lisävuotta käyttöaikaa.
– Rautatiesillan kunnostusurakka on jaettu 10 jaksoon maatukien mukaan. Jokaisen jakson toteuttaminen kestää noin kuukauden. Me työstämme useita jaksoja samanaikaisesti ja saamme urakan valmiiksi marraskuun loppuun mennessä, arvioi työpäällikkö Markus Tamminen Ralf Ajalin Oy:stä.

Remontin aiheuttamat haitat pyritään minimoimaan urakan aikana. Korjauskohteet ympäröidään telineillä ja suojataan tuulelta ja sateelta katteella. Kate estää myös hiekkapuhalluksesta syntyviä haittoja, sillä puhallus levittää pölyä ja lähistölle kuuluvaa suhinaa.

Siltaremontti etenee Jyrängöstä keskustan suuntaan, silta paketoidaan kunnostuksen ajaksi suojapeitteillä.Siltaremontin turvaamiseksi liikenteelle asetetaan työmaa-alueen välittömään läheisyyteen väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Lahdentiellä ja Jyrängönkadulla on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus urakka-alueella. Lahdentien ylittävä suojatie Jyrängönkadun kohdalla suljetaan urakan ajaksi. Myös jalankulku rautatiesillalla suljetaan urakan ajaksi.

Rautatiesillan Heinolan keskustan puoleisen pään sekä virran ylittävän kaarisillan osuuden työt ajoittuvat arviolta elo- syyskuulle. Kaarisillan kohdalle rakennetaan kunnosta varten sillan kansirakenteista roikkuvat telineet, joilta hiekkapuhallus ja maalaus tehdään. Korjausurakan aikataulut tarkentuvat töiden edetessä ja niistä tiedotetaan Heinolan kaupungin verkkosivuilla, linkki tiedotteisiin alla.

Heinolan rautatiesilta on 90 vuotta vanha. Se on pituudeltaan 337 metriä ja siltakaaren pituus on 70 metriä. Silta oli valmistuessaan Suomen pisin ja sen rakentaminen kesti neljä vuotta.
Radan vihkiäisiä vietettiin 10. syyskuuta 1932. Paikalla oli myös presidentti P. E. Svinhufvud. Radalla oli avaamisesta alkaen matkustajaliikennettä 26. toukokuuta 1968 asti.

Heinolan rautatiesilta on valittu museosillaksi ja se kuuluu Heinolan kansalliseen kaupunkipuiston miljööseen.

Seuraa rautatiesillan remonttia tästä linkistä.

Lisätietoja siltaremontista:
Markus Tamminen
markus.tamminen@ralfajalin.fi
+358 40 778 3844

Categories: Yleinen