Ravintola-, matkailu ja tapahtuma-alalle ehdotetaan lisää kustannustukea

Published by kari@k-systems.fi on

Hallitus esittää koronakurimuksen vuoksi muutoksia yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettuun lakiin. Vielä kerran jaettavaa tukea on tarkoitus kohdistaa erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille. Tuen tulee myöntämään Valtiokonttori ja hakukausi on tarkoitus aloittaa jo joulukuussa 2021.

Mikäli uusi laki hyväksytään tukeen oikeuttavia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus. Pelkkää viranomaisen antamaa suositusta ei pidetä rajoituksena.
Lain tavoitteena on koronapandemiasta erityisesti kärsineiden toimialojen ja rajoituksista kärsineiden yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Uudella tukikierroksella pyritään myös vähentämään konkurssiin ajautuvien yritysten määrää järjestämällä niille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen COVID-19 -pandemian pitkityttyä.
Hallituksen esitys sisältyy valtion vuoden 2021 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain voimassaolon jatkumisesta 31.12.2021 jälkeen annetaan erillinen hallituksen esitys.

 

Categories: Yleinen