Ravitsemisyrityksille hyvitystä – tuen haku käynnistynyt

Published by kari@k-systems.fi on

Ravitsemisalan yritykset voivat saada hyvitystä koronavirusajan toiminnan rajoittamisesta ja tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen. Hyvityksen ja tuen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA.

Valtioneuvosto antoi 4.6.2020 asetuksen ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain voimaantulosta.

KEHA-keskus julkaisi verkkosivuillaan 5.6.2020 ohjeet yrityksille tuen ja hyvityksen hakemisesta. Yritysten, jotka saavat hyvitystä joukkomaksatuksella, ei tarvitse hakea sitä erikseen.

Hyvityksen määrä lasketaan Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. KEHA-keskuksen sivuilta voi tarkistaa, kuuluuko yritys joukkomaksatuksen piiriin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta:

Hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana (kompensaatio esim. tilavuokrista tai lvis-maksuista). Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa 2020 laskenut verrattuna joko huhti–toukokuun 2019 tai tammi–helmikuun 2020 keskimääräiseen myyntiin. Vertailujaksoksi valitaan automaattisesti yrityksen kannalta edullisempi jakso.

Hyvityksen määrään eivät vaikuta yrityksen saamat muut tuet. Tukien mahdollista yhteensovittamista arvioidaan erikseen.

Tästä linkistä voi tarkastaa saako yritys tukea ilman hakemusta.

Yllä olevasta linkistä löytyy myös lisätietoja ja linkki hakemukseen.

Tuki uudelleentyöllistämiseen:

Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Tukea voi saada enintään siitä määrästä työntekijöitä, mitä yrityksessä laskennallisesti työskenteli kokoaikaisesti helmikuussa 2020 vuokratyö tai alihankintana hankittu työ mukaan lukien.

Tuki maksetaan niistä työntekijöistä, joille yritys maksaa 1.6.–31.8.2020 väliseltä ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa tai maksaa vuokratyönä tai alihankintana hankitusta työstä palveluntarjoajalle 4 500 euroa vuokratyöntekijää kohden.

Tuki myönnetään hakemuksesta, joka on jätettävä viimeistään 31.10.2020. Hakemus laitetaan maksuun heti, kun KEHA-keskus on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä.

 

Lue lisää uudelleentyöllistämistuen perusteista ja hakuohjeista KEHA-keskuksen sivuilta.

Lue tästä linkistä lisää TEM:n verkkopalveluista hyvityksen ja tuen saamisen perusteista.

Lue lisää ravitsemisalan tukipäätöksistä TE:n sivuilta.


Lisätiedot yrittäjille:

KEHA-keskuksen puhelinpalvelu: 0295 024 800
KEHA-keskuksen sähköposti.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Huom!
Heinolan kaupungin yrittäjien koronapuhelin toimii normaalisti, lukuunottamatta kesätaukoa 13.7.–2.8.2020 (puh. 044 797 7002, ma–pe klo 9–15).

Categories: Yleinen