RecTec Engineering Oy

Published by kari@k-systems.fi on

Kestävän kehityksen ytimessä

RecTec Engineering Oy on ympäristö- ja kierrätysteknologian kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen keskittyvä tilauskonepaja. Se toimii Heinolan Myllyojalla kierrätyksen pioneeriyritys Kuusakoski Oy:n välittömässä läheisyydessä ja työllistää 18 päätoimista henkilöä ja reilut kymmenen alihankkijoiden ammattilaista.

– Heinolassa on hyvä yrittää. Yrittäjän asiointi kaupungin suuntaan on helppoa ja mutkatonta. Meillä on suuria asiakkaita lähellä ja voimme hyödyntää Suomen liikenteen valtaväyliä tuotteiden toimituksiin niin kumipyörillä kuin rautateillä, kertoo toimitusjohtaja Tapio Väli-Torala.

Konepaja perustettiin vuonna 1980 ja se toimi Kuusakosken sisäisenä yksikkönä vuoteen 2015, jolloin toimiva johto osti yrityksen ja otti vetovastuun. Omistuspohjaa ja toimintaa laajennettiin välittömästi. Nyt RecTec Engineering Oy keskittyy laaja-alaisesti kestävään kehitykseen ympäristönhuollon ja kierrätysteknologian parissa.

Yrityksen toiminnan strateginen valinta on kehittää ja suunnitella uutta ja hyödyntää asiakkailla olemassa olevaa teknologiaa siten, että toiminnallinen kokonaisuus toimii joustavasti ja kustannustehokkaasti.

RecTec Engineeringin tapa toimia on suunnitella koko linjaston tai laitoksen toiminnan ketju alusta loppuun, unohtamatta syntyvien jätteiden loppukäsittelyä tai sijoittamista. Oma suunnitteluosasto tekee hankkeista esiselvitykset, kuvaa ja visualisoi eri toimintoprosessit, ideoi ja suunnittelee sekä toteuttaa hankkeet. Toteutus voidaan tehdä RecTecin omassa tuotannossa tai yhdessä asiakkaan muiden tuotantolaitteiden toimittajien kanssa. RecTec myös kunnostaa ja modifioi vanhaa kierrätysteknologiaa uuteen käyttöön.

RecTecin kierrätyslaitoksissa tekemää tuotekehitystä voidaan hyödyntää myös muussa teollisuudessa. Erilaisia kuljettimia sekä suoja- ja turvalaitteita käytetään paljon eri teollisuuslaitoksissa, niinpä yritys on toteuttanut innovatiivisia kuljetinratkaisuja muun muassa puunjalostusteollisuuteen.

RecTec Engineeringin ehdoton vahvuus on yrityksen kokenut henkilöstö ja siihen kytkeytynyt alihankkijoiden verkosto. Heinolan seudulta on myös saanut uusia metallimiehiä tarpeen mukaan. Myös koulutusta ja asuntoja on tarjolla riittävästi.

Rec Tec Engineering Oy

Liikevaihto:
09/2018 3,9 milj. euroa

Omistajat:
Yrittäjä ja toimitusjohtaja Tapio Väli-Torala.

Osakkaat:
Suunnittelupäällikkö Ville Rautiola
Vanhempi suunnittelija Pekka Vainio
Petri Liikanen
Martti Kuusakoski
Kuusakoski Group Oy

RecTec Engineering Oy:n toimialueet:

  • Metallien murskaus- ja erottelu
  • (C&D) Construction and Demolition Waste (rakennus- ja purkujätteet)
    (C&I) Commercial and Industrial Waste (kaupallinen ja teollinen jäte)
  • (MSW) Municipal Solid Waste (kiinteät kunnalliset jätteet)
  • (WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment (sähkö- ja elekroniikkajätteet)
  • Teollisuuden kuljettimet