Savon oikorata puolet edullisempi kuin itäradan uudistaminen

Published by kari@k-systems.fi on

Savon oikorata Lahden-Heinolan kautta Mikkeliin on ylivoimaisesti edullisempi ja nopeampi verrattuna suunniteltuun Itärataan, totesi Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen maanantaina 11.10. verkossa järjestetyssä itärataseminaarissa. Verkkoseminaariin osallistui etänä yli 70 päättäjää ja asiantuntijaa eri puolilta Suomea.

Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen liitto ja Heinolan kaupunki ovat selvittäneet itäisen Suomen ratahankkeiden hyötyjä ja haittoja. Tutkimuslaitos Proxion Plan Oy:n toteuttaman selvityksen mukaan Savon oikorata tulisi puolet edullisemmaksi kuin Itärata. Myös matka-ajat lyhenisivät huomattavasti.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen korosti, että päätöksenteon pitää nojautua tietoon ja vastuullisuuteen. Tietopohjainen ja vastuullinen päätöksenteko asettaa myös erityisen suuret investoinnit, kuten ratahankkeet, oikeaan järjestykseen.

Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki ja Heinolan kaupunki esittävät itäratakeskustelun vaihtoehdoksi olemassa olevien rataosuuksien kehittämistä ja Savon oikoradan rakentamista. Nyt julkaistun selvityksen mukaan matka-aikasäästöt Itä-Suomen suuntaan voidaan saavuttaa nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla nostamalla nopeuksia nykyisillä rataosuuksilla sekä jatkamalla Lahden oikorataa Mikkeliin asti.

Idän raideliikenteen eri vaihtoehdot vertailussa

Seminaarissa projektipäällikkö Kaisa-Liisa Tikka, Proxion Plan Oy:sta esitteli idän suunnan raideyhteyksistä tehtyä selvitystä. Asiaa vertailtiin kolmesta eri näkökulmasta: nykyisten raideyhteyksien kehittäminen ja nopeuksien nostaminen, Savon oikoradan rakentaminen Lahden ja Mikkelin väliselle osuudelle ja Itärata eli rautatie Helsingistä Porvooseen ja Kouvolaan.

Itäradan rakentaminen maksaisi yli kaksinkertaisesti Lahden oikoradan parantamiseen, Lahti–Heinola–Mikkeli-radan rakentamiseen ja Karjalan radan nopeudennostoon verrattuna.

Itäradan kustannusarvio on noin 1,7 miljardia euroa.

Toteutuakseen Itärata vaatii lisäksi Pasilasta lentoaseman kautta Keravalle kulkevan Lentoradan rakentamisen. Rakentamisen kustannusarvio yhteensä on noin 4,4 miljardia euroa.

Yhä nopeammat yhteydet junaliikenteessä

Helsingistä Porvooseen ja edelleen Kouvolaan kaavaillun Itäradan on suunniteltu nopeuttavan kulkuyhteyksiä Itä-Suomen suuntaan. Tuoreessa selvityksessä kuitenkin todetaan, että Itäradan matka-ajan säästö olisi vain 14 min–21 min riippuen valitusta nopeustasosta.

Matka-aikasäästö suhteessa kustannuksiin olisi merkittävästi huonompi kuin nykyisten ratojen kehittäminen ja Lahti–Heinola–Mikkeli-rata.

Nostamalla Lahden oikoradan ja Karjalan radan nopeuksia voidaan saavuttaa merkittävät matka-aikasäästöt suhteessa kustannuksiin.  Nykyisen Lahden oikoradan nopeustaso nostettavissa pienin kustannuksin jopa 300 km/h tasolle. Lahti–Heinola–Mikkeli-rata nopeuttaa Savon ja Päijät-Hämeen välistä yhteyttä jopa 52 min.

Esimerkiksi matka-aika Helsingistä Mikkeliin kestäisi vain tunnin ja 24 minuuttia nykyisen kahden ja puolen tunnin sijasta. Kuopioon päästäisiin Helsingistä noin kolmessa tunnissa ja Joensuuhun noin puoli tuntia nopeammin.

Junaliikenne tulee olemaan kilpailukykyinen verrattuna lentoliikenteeseen tulevaisuudessa. Joissakin Euroopan maissa ajetaan jo jopa 400 km/h nopeudella. Projektipäällikkö Kaisa-Liisa Tikka pitää 300 km/h ihanteellisena nopeustavoitteena Suomessa.

Idän suunnan raideyhteyhteyksien vertailuraportti.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
Heinolan kaupunginjohtaja
0400 862 977
jari.parkkonen(a)heinola.fi

Categories: Yleinen