Sulkemiskorvauksesta ja kustannustuesta uusi kierros – haut maalis- ja huhtikuussa

Published by kari@k-systems.fi on

Valtiokonttorista haettavasta sulkemiskorvauksesta ja kustannustuesta järjestetään uusi hakukierros.
Valtiokonttorin on tarkoitus avata uusi haku yritysten sulkemiskorvauksesta 22.3. ja kustannustuesta 26.4.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia ovat yritykset, joiden tilat olivat kokonaan tai osin suljettu tai niiden järjestämä yleisötilaisuus oli kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta.

Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei ole tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuulu tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö oli sallittu. Sulkemiskorvauksen tukikausi on 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta.

Kustannustuen omavastuu laskee 30 prosentista 25 prosenttiin

Kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille. Kustannustuen määräykset muutetaan vastaamaan uusien ja jatkettujen lievempien rajoitusten aiheuttamaa kompensaatiotarvetta.

Tuen aikamääreet muutetaan uutta tilannetta vastaaviksi, tukikausi 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta marraskuulta 2021.  Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti lasketaan 30 prosentista 25 prosenttiin. Muutoin uusi laki vastaa pääosin edellisen pandemialain sisältöä.

Tukien suuruudet vastaavat määrältään ja menettelyltään pitkälle nykyisiä säännöksiä. Koska tuki- ja vertailukaudet määritellään uudestaan, maksettavien tukien määrät voivat poiketa aiemmista. Vertailukausien tuominen lähemmäs tukikautta tuo myös myöhemmin perustettuja yrityksiä tukien piiriin, mikäli niillä on ollut toimintaa viimeistään 1.11.2021 alkaen. Korvausten yhteenlaskettu maksimi on konsernia kohden 2,3 miljoonaa euroa.

Linkki Valtiokonttorin tukien hakusivuille.

Categories: Yleinen