Syksystä vauhtia talveen – yrittäjien aamukahvit 5.10.

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelut järjestää yrittäjien aamukahvit torstaina 5.10. klo 7.30-9.00 elinvoimapalvelujen tiloissa Spotissa. Teemana syystapaamisessa on kaupungin ajankohtaiset asiat, joita valottaa teknisen toimen johtaja Keijo Houhala ja elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari.

Aamukahveilla kerrotaan myös Heinolan ja LAB ammattikorkeakoulun yhteistyöstä ja tuloksista niin ja kaupungin kuin LAB:n kannalta. Salpauksen tarjoamista  mahdollisuuksista työssäoppimisen ja erilaisten yhteistyöhankkeiden osalta kertoo Tiina Rantala.

Elinkeinopäällikkö Netta Malin ja Heinolan Yrittäjien puheenjohtaja Kati Klinga kertovat lisäksi kesän jälkeen käynnistyneistä uusista yritysvierailuista, joilla Malin ja Klinga kuuntelevat yrittäjiä herkällä korvalla ja kertovat samalla elinvoimanpalvelujen ja yrittäjien palveluista yrittäjille.

Aamukahveilla kuunnellaan tietysti myös palautetta yrittäjiltä ja kirjataan ylös kehitysideoita.

Categories: Yleinen