Taas tiukempia koronarajoituksia Päijät-Hämeeseen

Published by kari@k-systems.fi on

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kiristänyt koronarajoituksia Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 17.12.2021 päätöksen uusista koronarajoituksista, jotka Päätökset koskevat yleisötilaisuuksia, yleisiä kokouksia ja erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käyttöä.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on kielletty 27.12.2021 alkaen kaikki sisätiloissa järjestettävät yli kymmenen hengen ja ulkotiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Tällä hetkellä alueella on voimassa aluehallintoviraston päätös, jolla on kielletty kaikki sisätiloissa järjestettävät yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Uusi määräys on voimassa 26.1.2022 asti.

Yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoituksen vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin. Yleisissä kokouksissa koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoituksen vaihtoehtona.

Asiakas- ja yleisötilojen käyttöä koskeva määräys

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella tulee voimaan 20.12.2021 laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käyttöä koskeva määräys, jota noudattamalla ehkäistään asiakkaiden tai toimintaan osallistuvien henkilöiden välisten lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä.

Määräys velvoittaa tilojen käytöstä vastaavia toimijoita, jotka voivat itse määritellä tarvittavat toimet tartuntariskin ehkäisemiseksi. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Toimet ja mahdollinen koronapassin käyttö täytyy kirjata suunnitelmaan, joka tulee pitää asiakkaiden nähtävillä.

Päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esimerkiksi kauppoja, urheilutiloja, kirjastoja, museoita ja teattereita. Se koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja.
Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Rajoitukset eivät koske oppilaitoksia, ammattiurheilua ja yksityistilaisuuksia

Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää hallitus. Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

Koronapassi on vaihtoehtona asiakasmäärän rajoituksille ja asiakkaiden sijoittelun järjestelyille tietyissä laissa määritellyissä ns. vapaa-ajan virkistystiloissa.
Koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoitusten vaihtoehtona sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia, esimerkiksi apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa.

 

Categories: Yleinen