Tori Savontien varteen – Heinolan torin remontti aikataulussa

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan torin kunnostusprojekti etenee hyvin aikataulussa. Torin Savontielle rajoittuva osuus saatiin käyttökuntoon elokuun ensimmäiseen viikonvaihteeseen mennessä, pysäköintialue ja jalkakäytävät saivat uudet pinnoitteet ja vanhan torialueen istutukset on sijoitettu uusiin paikkoihin.
Myös osa varsinaisesta torialueesta on jo saanut uudet hulevesijärjestelmät ja kiveykset.
Remonttisuunnitelman mukaisesti torikauppiaat siirtyvät 7. elokuuta alkaen väliaikaisesti Savontien varteen torin pysäköintialueelle, kun torialueen toinen puoli Torikadun varresta otetaan työ alle.
Myös Kauppakadun reunassa olevan puistokäytävän pohjustustyöt on tehty valmiiksi odottamaan uutta kiveystä.

Heinolan kaupungin tekninen johtaja Keijo Kouhala kertoo, että torin kokonaisurakka on edennyt hyvin ja ilman suurempia häiriöitä. Torikauppiaille on saatu järjestettyä riittävästi tilaa niin normaaleina toripäivinä kuin myös markkinapäivinä. Houhalan mukaan torimyyjien ja eri palvelujen tarjoajien sijoittaminen torille on ollut hyvin jäsentynyttä, kun myynti- ja palvelupisteet ovat olleet tiiviisti vierekkäin.
– Viikonlopun aikana työmaa-alueen aitaus siirretään suojaamaan torityömaan kakkosvaihetta. Väliaikaisen ”torin” reunaan on järjestetty torikauppiaiden tarvitsemat huoltotilat, yleisö-WC sekä jätteiden keräys- ja lajittelupisteet, kertoi Keijo Houhala.

Elo- ja syyskuun aikana vanhan torialueen loput pintakerrokset poistetaan ja hulevesille sekä sähköistykselle tehdään tarvittavat kaivaukset ja pintakerrosten vaihto. Kiveystöitä jatketaan ja torille rakennetaan myös suunniteltu leikkipaikka.
Lokakuussa on vuorossa vielä uusien puiden istutukset ja marraskuussa viimeistellään torin ympäristö. Toriremontin on määrä valmistua kokonaisuudessaan marraskuussa.

Heinolan suurin joulukuusen jalka saa ympärilleen huleveden poiston sekä uuden vettä läpäisevän murskekerroksen.

Categories: Yleinen