Torin saneeraus alkoi – tori laajenee Torikadulle remontin ajaksi

Published by kari@k-systems.fi on

Torikauppa voi tarvittaessa laajentua Torikadulle toriremontin aikana. (Keltaisella rajattu alue)

Heinolan torin kunnostus- ja viimeistelytyöt käynnistyivät maanantaina 22. toukokuuta torin pysäköintialueen sulkemisella. Kunnostettava torialue rajataan kokonaisuudessaan korkealla teräsaidalla ja työmaaliikenne ohjataan työmaalle Savontieltä Kirkkokadun risteyksen läheisyydestä.

Torikaupalle varataan mahdollisuus laajentaa tarvittaessa torialuetta Torikadulle Kirkkokadulta Kauppakadulle rajoittuvan puiston reunaan asti. Markkinapäivinä ja vilkkaina toripäivinä Torikatu voidaan sulkea kokonaan Spotin kohdalta.
Torikauppiaiden vesi-, sähkö- ja jätehuolto hoidetaan normaaliin tapaan Kauppakadun puiston reunassa olevista huoltopisteistä, jossa on myös WC-tilat. Pysäköintialueen reunassa toimivat torikauppiaat joutuvat siirtämään myyntipisteensä pois työmaa-alueelta ja torin kahvilarakennuksen sisäänkäynti suljetaan torin pysäköintialueen suunnasta kaivaustöiden ajaksi.

Torin saneerausurakkaa toteuttava urakoitsija Erkki Heikkilä Oy:n työpäällikkö Mikko Kekäle kertoo, että torin urakka käynnistyy pysäköintialueen uudistamisella ja hulevesijärjestelmän rakentamisella.

– Pyrimme joustamaan mahdollisuuksien mukaan rakennustöissä, jotta torin käyttö kauppapaikkana voi jatkua mahdollisimman vähäisillä häiriöillä.

– Torille tehdään kuitenkin mittavia maa-ainesten vaihtoja ja kaivauksia, kun torin alla olevat hulevesikaivot, istutusalueet ja mm. sähkökaapelien vedot ja kiveykset uusitaan. Tämä tulee näkymään runsaana raskaan kaluston liikenteenä torin ympäristössä, ennakoi Mikko Kivelä.

Toriremontti herättää keskustelua

Torin kevennetyn viimeistelysuunnitelman toteutus on herättänyt torikauppiaiden ja kaupunkilaisten keskuudessa runsaasti keskustelua. Heinolan tekninen toimi järjesti WPK-talolla toriremontista esittelytilaisuuden toukokuun alkupuolella, kun teknisessä lautakunnassa hyväksytty toteutussuunnitelma sai lopulta lainvoiman. WPK-talolle kokoontui runsaasti väkeä kuulemaan toriremontista ja yleisö antoi myös reippaasti palautetta torihankkeen valmistelusta. Torin viimeistelyä on pidetty sinänsä hyvänä asiana, mutta korjaustöiden laajuus ja toteutus kesällä eivät saaneet kauppiailta varauksetonta kannatusta. Myös torin kahvilarakennuksen kohtalo on edelleen avoin.

Heinolan kaupungin tekninen johtaja Keijo Houhala, kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen ja työpäällikkö Ari Mattinen ja Erkki Heikkilä Oy:n työpäällikkö Mikko Kekäle esittelivät kevennettyä rakennussuunnitelmaa ja toteutuksen aikataulua ja he kirjasivat yleisön ja torikauppiaiden antamia palautteita.

Palautteet otetaan huomioon

Tekninen johtaja Keijo Houhala totesi tilaisuudessa, että torikauppiaiden antama palaute otetaan huomioon ja rakentamissuunnitelmia sovitellaan tarpeellisilta osin. Remontti tulee kuitenkin näkymään ja kuulumaan keskustan alueella, koska työt on pakko tehdä kesällä, koska torin kiveyksiä ja asfaltointia ei voi tehdä talvella.

– Nyt tarkoitus on kuitenkin saada keskeneräiset työt valmiiksi ja luoda hyvät olosuhteet torikaupalle pitkälle tulevaisuuteen, painotti Keijo Houhala.

Teknisen johtajan mukaan kauppiaiden tekemä muutosehdotus riittävän tilan varaamisesta torikaupalle otettiin heti huomioon. Siksi myös Torikatu on nyt valjastettu torikaupan käyttöön.

Houhalan mukaan kaupantekoa pyritään häiritsemään mahdollisimman vähän ja vuoropuhelua torin käyttäjien kanssa jatketaan myös remontin edetessä. Torivouti Kalle Helèn on kesän aikana tarvittaessa keskusteluyhteydessä kaupungin teknisen toimen kanssa.

Työt torilla etenevät siten, että toukokuun lopulla tehdään pintarakenteiden purkua ja kalusteiden poistoa. Kesäkuussa tehdään maanleikkaukset parkkipaikan alueella sekä rakennetaan hulevesiviemärit.

Heinäkuussa on tavoitteena tehdä parkkipaikan asfaltointia ja aloittaa kiveystyöt sekä tehdä maanleikkaukset ja putkityöt Kauppakadun puoleisella lehmuskujalla. Elokuussa kivityöt laajenevat koko ensimmäiseen vaiheen alueelle, silloin aloitetaan myös kalusteiden ja valaistuksen asentaminen.

Kun pysäköintialue saadaan valmiiksi, niin torikauppa voidaan siirtää kunnostetulle alueelle Savontien puoleiselle alueelle siksi aikaa kunnes torin toinen puoli rakennetaan valmiiksi.

Syyskuussa tehdään torikauppiaiden alueen maanleikkaukset ja rakennekerrokset. Kiveystöitä tehdään koko urakka-alueella ja torille rakennetaan suunniteltu leikkipaikka. Lokakuussa tehdään puiden istutukset ja marraskuussa viimeistellään kivityöt valmiiksi.

Toriremontin on määrä valmistua kokonaisuudessaan marraskuussa.

Categories: Yleinen