Torin suunnitelmat esillä yrittäjien aamukahveilla 1.12. WPK-talolla

Published by kari@k-systems.fi on

Aamukahvien ohjelma Heinolan WPK-talolla 1.12. klo 7.30-9.00

Tervetuloa, elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari
Lähtökohtia torin kehittämiselle, kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen
Torin toiminnassa huomioon otettavia asioita – yhteistä keskustelua
Yhteenvetoa ja jatkotoimia, Liisa Koski-Lukkari ja elinkeinopäällikkö Netta Malin

Kevennetty torin kunnostussuunnitelma Rambollilta

Yrittäjien aamukahveilla esitellään Heinolan torin kehitysajatuksia ja kysytään yrittäjien näkemyksiä torialueen palveluista.

Torialueen kunnostus on ollut keskustan yrittäjien pyynnöstä kahden vuoden tauolla, koska toria ympäröivien katujen rakentaminen häiritsi Heinolan kesäkauppaa usean vuoden ajan.

Ensi vuonna Heinolan kaupungin on tarkoitus viimeistellä torialuetta ja rakentaa sinne mm. puuttuvat wc- ja huoltotilat. Samassa yhteydessä on tarkoitus ratkaista torilla olevan, kaupungin omistaman torikahvilarakennuksen kohtalo.

Torin kehityssuunnitelmia esitellään yrittäjien aamukahveilla kaupunginarkkitehti Harri Kuivalalaisen ja kaupungin teknisen toimen edustajien toimesta. Heinolan kaupunki on pyytänyt suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollia päivittämään Heinolan torialueesta muutama vuosi sitten tehtyä kokonaissuunnitelmaa.

– Tavoitteena on toteuttaa kevennetty kehityssuunnitelma, jolla saadaan ratkaistua puuttuvien palvelujen rakentaminen ja mahdollistaa torialueen palvelujen laajentaminen myös myöhemmin.

– Uudistuksien toteutus pyritään optimoimaan siten, että rakentamisella häiritään mahdollisimman vähän keskustan kaupankäyntiä ja torin ympäristön liikennettä.

– Suunnitelmien ensimmäisiä aihioita odotetaan Rambollilta yrittäjien aamukahveille, kertoo kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen.

Yrittäjien aamukahvitilaisuudessa paikalla olevat elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari ja elinkeinopäällikkö Netta Malin haluavat kuulla kivijalka- ja torikauppiaiden sekä keskustan yhteistyöyhdistys, Heinolan kaupunkisydämen ideoita ja ajatuksia yhteistyöstä, tapahtumista ja markkinoinnista.

Categories: Yleinen