Työhyvinvointi näkyy yrityksen tuloksessa – työkykyilta Spotissa 30.11. klo 17 – 19

Published by kari@k-systems.fi on

Haastaako henkilöstön jaksaminen ja työkyky yrityksenne menestystä? Törmääkö yrityksenne rekrytointihaasteisiin?
Työnantajat kohtaavat yhä useammin haasteita henkilöstön työssä jaksamisessa sekä työssä pysymisessä. Yritysten kasvu edellyttää uudistumista ja lisäresursseja, mutta niitä ei ole helposti saatavilla. Päijät-Hämeessä ollaan jo tilanteessa, jossa uusia toimintamalleja työssä jaksamiseen  ja keinoja työvoiman saatavuuteen on suunniteltava.

Työkyvyn ylläpitäminen tärkeää

Yrityksen olemassa olevasta henkilöstöstä on pidettävä kokonaisvaltaisesti huolta, jotta yritys selviää jatkuvasta muutoksesta ja kovenevasta kilpailusta.
Työkykytutkimusten mukaan hyvällä tasolla olevalla työkyvyllä on merkittävä taloudellinen merkitys yrityksissä. Kun ihmisten osaaminen, motivaatio ja työkyky ovat hyvällä tasolla, he sairastavat 40 % vähemmän kuin heikon osaamisen, motivaation ja työkyvyn ihmiset.
Riskien tunnistaminen ennakolta parantaa henkilöstön työkykyä. Keskeisimpiä riskejä ovat työn muutos, uudet tietojärjestelmät, yleiset osaamispuutteet, henkilöstövajeen vaikutukset ja esimerkiksi tärkeän erityisosaamisen katoaminen.
Myös työturvallisuuslaki edellyttää työnantajan aktiivisuutta työntekijän työkyvyn seurannassa. Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, esihenkilön on selvitettävä kuormittumisen syyt, tarvittaessa käytettävä työterveyshuoltoa asiantuntijana syiden selvittämiseksi ja ryhdyttävä toimiin työkuormituksen vähentämiseksi käytettävissä olevin keinoin.

Työkykyilta Spotissa 30.11. klo 17-19

Mitä keinoja yritykset voivat löytää yhdessä Heinolan kaupungin, Hämeen yrityspalvelujen ja Työelämädiili-hanketta vetävän Hyrian kanssa yritysten kasvun ja menestymisen edistämiseen?
Tule yrittäjien iltakahveille 30.11. kello 17-19 kuuntelemaan yhteistyöajatuksia ja -ratkaisuja työkykyjohtamiseen liittyvistä teemoista, työvoiman saatavuuteen ja monimuotoiseen työllistämiseen. Tilaisuus on maksuton.

Yrityscase Sectomo Oy

Mukana työkykytapahtumassa on heinolalainen Sectomo Oy, joka valmistaa design puuvalaisimia Heinolan kirkonkylässä toimivalla tehtaalla.
Yrityksen toimitusjohtaja Joakim Jusélius on Hyrian edustajan ja Hämeen yrityspalvelujen asiantuntijoiden haastattelussa videolla.
Jusélius kertoo miksi ja miten Sectomo panostaa henkilöstönsä työkyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen.

Tapahtumaan voi osallistua paikan päällä Spotissa tai etäyhteydellä. Paikkoja Spotissa on rajoitetusti, joten varmista osallistumisesi ilmoittautumalla viimeistään 25.11.2022

Ilmoittaudu tästä linkistä.

Tilaisuudessa kuullaan strategiseen työkykyjohtamiseen ja työvoiman tuottavuuteen erikoistunutta asiantuntijaa Tiina Kestiä, sekä työkykyhankkeisiin kuuluvan Työelämädiilin valmennukseen osallistunutta paikallista yritystä.

Paikalla on myös Heinolan kaupungin ja Hämeen Yrityspalvelujen edustajia vastaamassa rekrytointiin liittyviin kysymyksiin.

Iltakahvien ohjelma

Lisää työkykyisiä päiviä, Tiina Kesti, KOHO Consulting Oy (etäluento)

Tutustu Tiinaan tästä linkistä.

Yrityspuheenvuoro Sectomo Oy
– Haastattelussa Sectomo Oy:n toimitusjohtaja Joakim Jusélius.

Hämeen Yrityspalvelut, Hyria ja Heinolan kaupunki
– Verkostoitumista, yhteistä keskustelua työllistämisestä, tukimuodoista ja mahdollisuuksista.

Lähteet: Hyria ja Koho Consulting

Categories: Yleinen