Työttömyys nousi Päijät-Hämeessä ja laski hitusen Heinolassa

Published by kari@k-systems.fi on

Päijät-Hämeessä oli marraskuussa 11 222 työtöntä työnhakijaa eli 690 työnhakijaa, eli 6,6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Lokakuusta työttömien määrä lisääntyi 529:llä.

Heinola teki myös marraskuussa poikkeuksen tilastoista. Heinolassa oli marraskuussa 983 työtöntä, mikä oli 13 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Tosin Heinolan työttömien määrä kasvoi lokakuusta 25 työttömällä. Heinolan työttömyysprosentti oli marraskuussa 13,2, mikä oli Lahden jälkeen maakunnan toiseksi korkein.

Heinolan korkeaa työttömyysprosenttia selittää osittain se, että pitkäaikaistyöttömien ja pitkäaikaissairaiden ja vammaisten osuus työttömistä oli 626 henkeä, mikä on huomattavasti enemmän kuin muissa saman kokoluokan kunnissa.
Heinolassa oli marraskuun lopussa vastaavasti 114 avointa työpaikkaa.

Hämeen ELY-keskusalueella oli marraskuun lopussa yhteensä 18 786 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10,6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyden kasvu johtui pääasiassa kokoaikaisesti lomautettujen määrän lisääntymisestä.

Alle 25-vuotiaita oli työttömänä työnhakijana 1 887, mikä on 15,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Myös ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä oli kasvussa (+492) ollen marraskuussa 1 943.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alueella 11 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 9,9 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus oli 10,5 prosenttia. Uusia avoimia työpaikkoja oli Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 525 vähemmän kuin edellisvuonna.

Categories: Yleinen