Työttömyys vähenee Päijät-Hämeessä

Published by kari@k-systems.fi on

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli maaliskuun lopussa 18 670 työtöntä työnhakijaa, joista 1527 kokoaikaisesti lomautettuja. Se on viidennes vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyyden lasku oli tasaista sekä lomautettujen että muiden työttömien keskuudessa. Työttömyyden lasku vuositasolla oli hieman alkuvuotta nopeampaa johtuen myös siitä, että vuosi sitten koronasta johtuvat rajoitustoimenpiteet lisäsivät työttömyyttä erityisesti lomautuksina. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni maaliskuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan Päijät-Hämeessä viidenneksellä (-21 %). Koko maassa työttömyyden lasku oli 24 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä maaliskuun lopussa 10,9 prosenttia eli 2,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten.

Työttömyys Heinolassa sitkeää

Työttömyys pitää Heinolaa vielä otteessaan. Vaikka työttömyys Päijät-Hämeessä kokonaisuutena väheni helmikuuhun verrattuna, niin työttömien määrä ei vähentynyt tällä kertaa Heinolassa. Alueen korkeimmat työttömyysasteet olivatkin Heinolassa (14,0 %) ja Lahdessa (14,0 %). Päijät-Hämeessä oli helmikuun lopussa kaikkiaan 11 611 työtöntä työnhakijaa.
Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä maaliskuun lopussa 12,6 ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 22,0 prosenttia.
Iän mukaan työttömien määrä laski vuodentakaisesta kaikissa ikäryhmissä yli 64-vuotiaita lukuun ottamatta. Työttömyyden lasku oli nopeinta nuorimmissa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 1146 vähemmän (-39 %) kuin vuosi sitten eli 1820. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä työnhakijana 8290 eli 1040 vähemmän (-11 %) kuin vuosi sitten.
Pitkäaikaistyöttömien määrän lasku kuukausitasolla jatkui maaliskuussa. Maaliskuun lopussa Hämeessä oli kaikkiaan 8701 yli vuoden työttömänä ollutta. Se 617 enemmän (8 %) kuin vuosi sitten, mutta 195 vähemmän (-2 %) kuin helmikuun lopussa. Pitkäaikaistyöttömistä 4687 oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta. Se on 1718 enemmän (58 %) kuin vuosi sitten.
Ammattiryhmittäin määrällisesti suurin lasku oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä (-1298), rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijöillä (-984) sekä ammatteihin luokittelemattomilla (-752).

Työvoiman kysyntä jatkuu ennätyksellisen vilkkaana

Heinolan korkeasta työttömyysasteesta huolimatta kaupungissa on tarjolla myös runsaasti vapaita työpaikkoja. Uusia tekijöitä haetaan Heinolassa erityisesti terveydenhuollon piiriin, myynti- ja markkinointityöhön sekä ravintola- ja palvelualalle. Vapaita työpaikkoja oli Heinolassa TE-keskuksen palvelussa yli 150 huhtikuun lopussa.
Maaliskuussa Hämeen julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin 7668 uutta avointa työpaikkaa. Tämä on 3165 enemmän kuin vuotta aiemmin. Samanaikaisesti työpaikkoja täytettiin selvästi edellisvuosia enemmän. Kysyntä kasvoi monilla aloilla; vuositasolla eniten toimisto- ja laitossiivoojista, myyjistä, talonrakentajista, rahdinkäsittelijöistä ja varastotyöntekijöistä, tarjoilijoista, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä ja avustavista keittiötyöntekijöistä.
Paikkoja ilmoitettiin eniten lähihoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille, sairaanhoitajille, myyntiedustajille, talonrakentajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoille, avustaville keittiötyöntekijöille, tarjoilijoille sekä puu- ja sahatavaran prosessityöntekijöille.

Lähteet: Hämeen ELY-keskus, Business Heinola

Categories: AsukkaatYleinen