Työttömyys väheni Päijät-Hämeessä vuoden takaisesta

Published by kari@k-systems.fi on

Työttömien määrä väheni Päijät-Hämeessä edellisestä vuodesta 625:llä (-5 %). Valtakunnallisesti työttömien määrä sen sijaan lisääntyi (+2 %). Päijät-Hämeessä oli kesäkuun lopussa 10 765 työtöntä työnhakijaa.

Positiivista työttömyystilastossa Päijät-Hämeessä oli vielä se, että pitkäaikaistyöttömien määrä väheni maakunnassa kesäkuussa peräti 18 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä oli nyt 4 438, kun heitä oli vuosi sitten 5 412

Toukokuuhun kuuhun verrattuna kausivaihtelu vaikutti työttömien määrän kasvuun Päijät-Hämeessä (+7 %). Kasvuun vaikutti kesälle tyypillisesti oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulo työmarkkinoille sekä eräiden määräaikaisten työsuhteiden päättyminen kesän ajaksi. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Päijät-Hämeessä kesäkuussa 11,6 % ja koko maassa 10,4 %, mikä oli 0,5 %-yksikköä pienempi kuin vuosi sitten. Päijät-Hämeessä korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa 13,2 % ja Heinolassa 12,9.
Työttömistä työnhakijoista oli lomautettuja Päijät-Hämeessä 574 eli hieman enemmän kuin vuosi sitten.

Heinolassa 964 työtöntä ja 137 avointa työpaikkaa

Heinolassa oli kesäkuussa työttömänä 964 henkilöä, joista miehiä oli 581 ja naisia 383. Pitkäaikaistyöttömiä Heinolassa oli 464, vammaisia tai pitkäaikaissairaita työttömistä oli 253 henkilöä.  Alle 25-vuotiaita työttömiä Heinolassa oli kesäkuussa 76 nuorta. Vastaavasti kesäkuussa Heinolassa oli 137 avointa työpaikkaa.

Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeen ELY-keskusalueella 12,7 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta nousi 34,1 %:iin kasvaen vuodentakaisesta 5,1 %-yksikköä.

Ulkomaalaisten työttömien määrä kasvoi sekä kuukausi- että vuositasolla. Työttömistä oli ulkomaiden kansalaisia 2104, mikä on 337 enemmän (19 %) kuin vuosi sitten. Kansalaisuuden mukaan työttömänä oli eniten ukrainalaisia (473), venäläisiä (245) ja virolaisia (205).

Uusia avoimia työpaikkoja eniten sote-alalla

Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin  Hämeen ELY-keskuksen alueella 3 150 uutta avointa työpaikkaa. Tämä on 40 % vähemmän kuin vuosi sitten, mutta määrä on edelleen suurempi kuin kesäkuussa 2019. Eniten paikkoja oli tarjolla lähihoitajille, sairaanhoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, myyntiedustajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoille sekä avustaville keittiötyöntekijöille. Suurin osa (81 %) työpaikoista oli yrityksissä.

Categories: Yleinen