Työvoiman kohtaanto-ongelmaa korjataan yhteistyöllä

Published by kari@k-systems.fi on

Hämeen TE-toimiston mukaan Heinolassa oli tammikuussa vapaana 291 avointa työpaikkaa. Samaan aikaan Heinolassa oli työttömänä 1112 henkilöä. Heistä lomautettuja oli 102 työntekijää. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömiä oli 511 henkilöä.

Korkean työttömyyden kanssa samaan aikaan paikalliset yritykset ja organisaatiot kipuilevat, koska ne eivät saa palkattua henkilöstöä vapaina oleviin työtehtäviin. Vaikeinta työntekijäpula on hoito- ja palvelualalla samoin kuin ammattilaisia etsivillä teollisuusyrityksillä.

Työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen.

– Osaajapula elää Heinolassa koko ajan. Kaupungin työllisyyspalvelut ja koko yhteistyöverkosto kohtaa useita satoja työnhakijoita vuodessa. Tähän luetaan mukaan työpaja Torpan toiminta.
– Meillä on varsin hyvä kuva Heinolan työnhakija-asiakkaista ja erityisesti pitkäaikaistyöttömistä, kertoo työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen.
– Meillä on tarjolla useille eri aloille koulutusta Heinolassakin, mutta jostain syystä koulutuksiin ei hakeuduta tarvittavissa määrin. Myös yritysten omat rekrytointikoulutukset potevat pulaa hakijoista.

– Joku voisi ihmetellä, miksi koulutus- ja työpaikat eivät täyty, vaikka vapaata työvoimaakin on työttömänä tuhatmäärin. Mistä tämä paljon puhuttu kohtaanto-ongelma johtuu Heinolassa, kysyy Tero Auvinen.

Odotukset eivät kohtaa

Auvinen vastaa samaan hengenmenoon työttömien kohtaamista ongelmista. Kohtaanto-ongelma on kaksisuuntaista. Työntekijä ei välttämättä vastaa työnantajien tarpeita ja odotuksia. Yritysmaailmassa on myös edelleen vahvojakin ennakkoluuloja työttömien palkkaamisesta.
– Esimerkiksi yli vuoden mittainen työttömyysjakso voi vieraannuttaa työnhakijan monilla eri tavoin työmarkkinoilta eikä se herätä enää kiinnostusta työnantajilta.

– Työttöminä olevilla henkilöillä on paljon käytännön osaamista ja kokemusta hyvinkin monelta toimialalta. Työllistyäkseen he tarvitsevat kuitenkin tietojen ja tekemisen päivittämistä, tukea ja vastaantuloa yrityksiltä mahdollisten työnteon esteiden poistamiseksi, kertoo Tero Auvinen.

Heinola aktivoi yrityksiä ja työttömiä

Heinolassa kaupungin työllisyyspalvelut yhdessä yrityspalveluiden kanssa on kontaktoinut useaa työvoimapulaa potevaa yritystä. Työvoimapula koetaan useassa tapauksessa jo liiketoiminnan kasvun esteeksi.
– Viestinä on valitettavan usein ollut myös se, että kriteerit täyttävä työvoima ei pysty liikkumaan tarjotun työmahdollisuuden sekä kodin välillä. Käytännössä perhetilannekin voi muodostua oikeaksi esteeksi työpaikan vastaanottamisen suhteen, kertoo Auvinen.

– Tilanne ei korjaannu nopeasti eikä sitä ratkaista esimerkiksi pelkän vuokratyövoiman tai ulkomaisen työvoiman turvin. Työn vastaanottamisen tulisi myös olla aina taloudellisesti kannattavaa.
– Kannustinloukut ovat ikävä kyllä monen työllistymisen esteenä. Työnhakijoille tulee olla tarjolla koulutusmahdollisuuksia joko päivittää vanhentunutta koulutustaan tai mahdollisuus kouluttautua kokonaan uudelle alalle.

Yritykset uuden ajattelun edessä

– Rekrytointiongelmissaan painivat työnantajat joutuvat ajattelemaan työvoiman saatavuuttaan uudella tavoin. Työvoiman saatavuudessa koetaan kilpailutilanteita työnantajien välillä, jossa pelkkä työn tarjoaminen ei ole riittävä houkutin

– Maine työnantajana, joustavuus, ammatilliset kehittymismahdollisuudet, edut ym. seikat muodostavat kokonaisuuden, jolla työpaikat täytetään tai ei täytetä. Edellisten lisäksi työpaikkaa tarjoavan yrityksen sijaintikunnan vetovoimaisuus kaikkinensa sisältäen asumisratkaisut vaikuttavat työvoiman liikkumiseen, tietää Tero Auvinen.

Enemmän yhteistyötä

Heinolan työllisyyspalvelut kannustaa alueen yrityksiä sekä koulutusorganisaatiota vallitsevassa tilanteessa mahdollisimman tiiviiseen yhteistyöhön.
– On tärkeää tietää, minkälaisia ammatillisia koulutusmahdollisuuksia seudulla on tarjolla. Räätälöidyt koulutuspaketit, oppisopimukset sekä rekrytointikoulutukset ovat keinoja vastata työvoimansaantiin liittyviin haasteisiin.
– Heinolan kaupunki tekee tiivistä koulutusyhteistyötä ammatillista koulutusta tarjoavan Salpauksen ja Hämeen TE-toimiston kanssa. Yhdessä tekeminen on tiivistä myös LAB-ammattikorkeakoulun suuntaan, kertoo työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen.

Lisätietoja

Tero Auvinen, työllisyyskoordinaattori
044 769 4250 
tero.auvinen(a)heinola.fi

Categories: Yleinen