Heinola-lisä yrityksille koronakriisistä palautumiseen

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimalautakunta on päättänyt jakaa Heinolan kaupungin rahoittamaa taloudellista tukea paikallisille yrityksille henkilöstön työllistämiseen koronakriisin vaikutusten helpottamiseksi.

– Laajennettu, tilapäinen Heinola-lisä on suora rahallinen tuki Heinolassa toimiville matkailu- ja ravintola-alan ja muidenkin toimialojen yrityksille, joiden liiketoiminta on supistunut koronaviruspandemiasta aiheutuneiden rajoitusten vuoksi, kertoo Heinolan elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä.

Haku aukeaa, kun päätös saa lainvoiman

Tuki on haettavissa Business Heinolan verkkosivuilta ja elinvoimapalveluilta 1.8.2020–30.12.2020 edellyttäen, että elinvoimalautakunnan 10.6.2020 päätös on saanut siiheksi lainvoiman.

Heikki Mäkilän mukaan tukipäätöksen taustalla on ollut koronapandemian voimakas vaikutus erityisesti Heinolan työttömyystilanteeseen.

– Työttömyysprosentti oli kesäkuun lopussa julkaistujen TE-toimiston tilastojen mukaan 21,2. Erityisen voimakkaasti työttömyys on kasvanut yrityksissä, joiden toimintaa on valtiovallan päätöksillä rajoitettu. Keskeinen rajoituksista kärsijä on matkailu- ja ravintola-ala, tarkentaa Mäkilä.

– Vaikka rajoitukset ovat lieventyneet, tilanne on edelleen poikkeuksellinen. Esimerkiksi ravintola-alalle rajoitukset aikaansaavat sen, että tilakustannukset eivät pienene, mutta paikkamäärät sisätiloissa puolittuvat. Lisäksi ruoan poikkeuksellisesta käsittelystä ja tarjoilusta sekä puhtaanapidosta aiheutuu normaalia suuremmat kustannukset. Työmäärä kasvaa ja sen mukana kustannukset. Jos kannattavuuden kanssa on muutenkin haasteita, kesäkaudelle osuvat rajoitukset aikaansaavat huomattavan lisähaasteen, kertoo Heikki Mäkilä.

Heinolan kaupungin intresseinä ovat niin työllisyyden edistäminen kuin Heinolan palvelutarjonnan säilyttäminen. Siksi kaupungissa on valmisteltu erillistä tukipakettia yrityksille, joiden liiketoimintaan rajoitukset ovat kohdistuneet erityisen heikentävästi.

Jaettava Heinola-lisä tulee kohdentaa henkilöstön palkkamenoihin 1.6.2020 alkaen. Tuki on harkinnanvaraista, ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa erillisestä hakemuksesta, todetaan elinvoimalautakunnan päätöksessä.

Elinvoimalautakunta valmistautuu käyttämään Heinola-lisään 45 000 euroa, joka koostuu osin siitä, että nuorten kesätyöllistämiseen varattuja määrärahoja jää noin 20 000 euroa käyttämättä, ja lisäksi 25 000 euroa on kaupunginhallituksen päätöksellä yritystukiin varattua rahaa.

Lisätietoja:
Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä,
puh. 044 769 4141

 

Huom. Heinolan kaupungin koronapuhelin yrittäjien avuksi toimii normaalisti, lukuunottamatta kesätaukoa 13.7.–2.8.2020 (puh. 044 797 7002, ma–pe klo 9–15).

Juttua päivitetty 24.6.2020

Categories: Yleinen