Versowood investoi 15 miljoonaa sahalinjaan Vierumäellä

Published by kari@k-systems.fi on

Versowood jalostaa puuta moneen käyttötarkoitukseen. Liimapuuta yhtiö tekee vuodessa 100 000 kuutiota.

Vierumäellä toimiva Versowood Oy uusii toisen sahalinjansa ja nostaa Vierumäen yksikön vuosittaisen sahaustuotannon nykyisestä 475 000 kuution tasosta yli 600 000 kuutiometriin. Sahalinja uusitaan kesällä 2022. Samassa yhteydessä rakennetaan uusi sydäntavaroiden tuorelajittelulinjasto. Tehtävä investointi kasvattaa merkittävästi sahalinjan ja yksikön kustannustehokkuutta ja tuottavuutta.

Sahalinjan toimittaa mäntyharjulainen Veisto Oy ja tuorelajittelun lahtelainen Jartek Oy. Investointien yhteisarvo nousee noin 15 miljoonaan euroon. Samalla yhtiön sahausmäärä nousee yli 1,5 miljoonaan kuutioon vuodessa.

Investoinnin taustalla on yhtiön toimitusjohtaja Ville Kopran mukaan vanhan teknologian korvausinvestointi sekä puutavaran hyvä kysyntä Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.

– Uusi sahalinja tulee korvaamaan 1990-luvulla käyttöönotettua teknologiaa ja se tehostaa tuotantoamme merkittävästi. Tuotanto tulee kasvamaan noin 30 prosenttia, arvio toimitusjohtaja Ville Kopra.

– Sahalinjan investointi ei lisää merkittävästi työpaikkoja sahan omassa tuotannossa, mutta se tulee kasvattamaan tarvittavan tukkipuun määrää. Puun hankintaketju ja logistiikka vaatii lisää resursseja, sillä sahattavaa puuta tarvitaan vuositasolla noin 400 000 kuutiota enemmän, ennakoi Ville Kopra.

Versowood Oy:n toiminta on vahvasti vientipainotteista. Vientiin menee yli puolet tuotannosta. Suurimpia vientimaita ovat EU-maat, Kiina, Japani ja Aasian maat,  Lähi-idän alue ja Afrikan maat.

Yhtiö ennakoi sahausmäärän nousevan kesäkuun lopussa päättyvällä tilikaudella 1,4 miljoonaan kuutioon ja liikevaihdon yli 450 miljoonaan euroon.

Yhtiöllä on toimintaa Suomessa 12 yksikössä ja 1 yksikössä Virossa. Henkilöstöä Versowoodilla on noin 800, josta Vierumäen saha työllistää reilut 300 henkilöä.

Categories: VierumäkiYleinen