Vierumäen yleiskaavan valmistelu etenee – maanomistajat tiiviimmin mukaan

Published by kari@k-systems.fi on

Kaavoitusarkkitehti Irene Översti Vierumäen esitteli alueen tulevaisuuden kehitysideoita kartalta.

Vierumäen alueen tulevaisuutta on ideoitu yhdessä alueen yrittäjien, maanomistajien ja asukkaiden kesken Heinolan kaupungin vetämässä VUK 2035-työpajassa. Suunnittelun keskiössä ovat E75 moottoritien liittymän ympärillä olevat Härkälän ja Vierumäen kylät, Urheiluopiston ja UPM:n alueet. Alue ulottuu Härkälän kylästä aina Konniveden rantaan asti.

VUK 2035 kokonaissuunnitelmaa on hiottu vuoden 2021 lopulta alkaen kolme kertaa Vierumäellä järjestetyissä työpajoissa. Tilaisuuksiin on osallistunut aktiivisesti Vierumäen asukkaiden kyläyhdistys, vaihteleva kokoonpano Vierumäellä toimivien yritysten edustajia sekä joitakin maanomistajia.

Työpajojen tuloksena on syntynyt kunnianhimoinen visio 2035, jossa Vierumäki muodostaa kokonaisuutena kansainvälisen ja yhteisöllisen vihreän elinvoiman elävän kehitysympäristön. Keskeisinä vahvuuksina nähdään kestävän kehityksen yritysekosysteemi, vihreän liikkumiseen panostavat matkailun toimijat ja vähähiiliseen asumiseen liittyvä ihmisten arki ja vapaa-aika.

Maanomistajia halutaan tiiviimmin mukaan valmisteluun

Vierumäen tulevaisuuden tekemiselle on tärkeää alueen maanomistajien, yritysten ja asukkaiden yhteistyö. Heinolan kaupungin kaavoitusarkkitehti Irene Översti toivoo, että kaikki Vierumäellä olevat tahot ovat mukana kertomassa ajatuksiaan alueen tulevaisuuden kehittämisestä. Ideointipalavereissa on ollut väkeä paikalla vaihtelevasti ja varsinkin maanomistajia kaivataan sanomaan oma painava sanansa.

– Me kokoamme nyt tietoja ja teemme selvitystyötä Vierumäen tulevaan yleiskaavaan, jolla tullaan ohjaamaan tulevaa päätöksentekoa ja rakentamista. Nyt on oikea hetki tuoda omat kehitysajatukset esiin, painottaa Irene Översti.

Kaupungin organisaatio käytettävissä

Vierumäen Holiday Club hotellilla elokuun puolivälissä pidetyssä vierumäkeläisten tapaamisessa koottiin yhteen aiempien ideapalaverien antia ja nostettiin esiin tärkeimpiä kehityskohteita alueen kehittämiseksi.

Tilaisuudessa olivat paikalla Heinolan elinvoima-, kaavoitus- ja lupapalvelut sekä tekninen johto vahvistettuna kaupunginjohtaja Jari Parkkosella.

Jari Parkkonen kiitteli puheenvuorossaan VUK 2035 kokonaissuunnitelman tekijöitä ennakkoluulottomasta ja perusteellisesta työstä. – Työstä näkee, että asioihin on paneuduttu tosissaan. Seuraavaksi tulee tehdä kattavat lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat, joilla voidaan edetä, kiitteli Parkkonen.

Asuminen ja liikenneyhteydet

Keskeisimmäksi kehityskohteeksi nousivat asumisen ja palvelujen kehittäminen niin yrityksille kuin asukkaille. Vierumäelle tulee saada lisää tilaa ja tontteja vakituiseen asumiseen. Vierumäen kylällä asuu nyt noin tuhatkunta asukasta ja Vierumäen alueella on jo nyt yli 1 000 työpaikkaa.

Yritystoiminta ja matkailupalvelut kehittyvät Vierumäellä huimaa vauhtia. Nyt olisi hyvä tilaisuus saada uusia asukkaita kylälle, koska Vierumäellä työssäkäyvistä ihmisistä 75 % tulee kauempaa töihin. Omakotiasumisen lisäksi taajamiin pitäisi saada edullisia vuokra-asuntoja, joita voisi vuokrata niin matkailusesonkien aikana kuin ympärivuotisesti.

Myös yritysten tarvitsemia oheispalveluja ja -tiloja toivotaan lisää erityisesti Vierumäen taajamaan. Alueella on nyt Matkakeidas, jonka palveluja ja tiloja käytetään aktiivisesti hyödyksi. Tarvetta olisi mm. yleisille toimisto- ja koulutustiloille sekä yritysten tuotteiden esittelytiloille ja teollisuusyritysten tukipalveluille. Varsinkin PK-yritykset haluavat Vierumäelläkin keskittyä omaan tekemiseen ja ostaa tarvittavia oheispalveluja.

Raideliikennettä kaivataan

Valtaosa Vierumäellä asioivista ja töissä käyvistä ihmisistä liikkuu omalla autolla. Linja-auto ajaa Heinolan ja Lahden väliä Vierumäen ja opiston kautta keskimääräisesti tunnin välein. Iitti-Asikkala suuntaista julkista liikennettä ei käytännössä ole ollenkaan.

Tärkeänä kehityskohteena Vierumäellä nähdään raideliikenteen palauttaminen Lahdesta Heinolan suuntaan, koska se palvelisi työpaikkaliikenteen lisäksi myös matkailuelinkeinoja. Myös kevyenliikenteen reittejä tulisi rakentaa Lahden ja Asikkalan suuntaan.

Liikkuminen urheiluopiston ja UPM:n alueen välillä muodostavat tärkeän kehityskohteen. Miten opiston alueen tiestö saadaan liitettyä tehokkaasti Nynäsin alueen asutukseen, vaatii yhteistä suunnittelua ja melkoisia taloudellisia panostuksia.

Vierumäen kasvun hidastajana on myös koko alueen kunnallistekniikan mitoittaminen tulevaisuuden tarpeisiin. Vesivarantojen hyödyntäminen ja jätevesien johtaminen puhdistettavaksi vaativat lähitulevaisuudessa miljoonien investointeja.

Tutustu VUK 2035 Masterplanin aluekarttaan.

Lue myös VUK 2035 työpajayhteenveto.

 

 

 

Categories: VierumäkiYleinen