Yksinyrittäjien koronatuen haku
avautuu Heinolassa 15.4.2020

Published by kari@k-systems.fi on

Yksinyrittäjän tuki on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus yritystoiminnan kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen vuokrat ja laitteiden hankintakustannukset sekä kirjanpito- ja toimistokulut. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020.

Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa perustuu asetukseen, jonka valtioneuvosto hyväksyi 8.4.2020. Asetus tuli voimaan 9.4.2020 ja on voimassa 15.10.2020 saakka.

Tuen saamisen ehdot

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen eli yhden tuen saaminen ei vaikuta toisen tuen saamiseen tai sen määrään.

Tuki haetaan ja jaetaan kunnissa

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet kunnille ohjeet haun järjestämisestä. Kukin kunta järjestää haun sopivalla tavalla joko sähköisesti tai paperilomakkeilla. Kunnat myös neuvovat yrittäjiä haussa ja käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Heinolassa yksinyrittäjien tukea voi hakea sähköisesti ja paperilomakkeella.
Hakulomake avautuu tästä linkistä 15.4.2020 kello 12.00.

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöstä valtionavustusta, jotta ne voivat myöntää tukea yksinyrittäjille. Hallitus suuntaa tukiin yhteensä 250 miljoonaa euroa. Ministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä.

Lue lisää TEM:n verkkosivuilta.

Lue lisää yrittäjien työttömyysturvasta.

Artikkeli päivitetty 15.4.2020 klo 7.15.

Categories: Yleinen