Yksinyrittäjien 2 000 euron toimintatuki haettavissa syyskuun loppuun saakka

Published by kari@k-systems.fi on

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien hakuaika loppuu 8.6., mutta Heinolan yksinyrittäjät voivat hakea kaupungilta tukea koronavirustilanteessa syyskuun loppuun saakka. Tuen suuruus on 2 000 euroa, ja kyseessä on kertakorvaus.

Tuki voidaan myöntää yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

KENELLE JA MILLÄ EHDOILLA

Kuka voi hakea?
Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava, Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä.

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1–5 henkilöä ja on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Tapauksissa, joissa yrittäjä ei työllisty missään yrityksessään päätoimisesti, mutta laskettaessa kaikissa yrityksissä tehty työ yhteen ja yrittäjän ollessa YEL-vakuuttamisvelvollinen, voi yrittäjä hakea tukea kerran yhden yrityksen kautta, mutta ei kaikkien yritysten osalta.

Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä eikä rahoitusta voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Millainen yritysmuoto on oltava?

Yksinyrittäjän tukea myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille. Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun hän toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Huom. Jos yrityksessä on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, ovat nämä yrittäjät ELY-keskusten tukipalveluiden piirissä.

Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät ehdot

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen (todistettava kirjanpidosta tai tiliotteilla) ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Tuki on harkinnanvarainen eikä sitä voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä tai jos yrityksellä on verovelkoja.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Miltä ajalta avustusta voidaan maksaa?

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä koituviin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen, ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Tukea haetaan yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Kysymyksiä ja vastauksia TEM:n palvelussa.

Mistä lomake löytyy?

Sähköisesti täytettävä hakulomake ohjeineen löytyy seuraavista linkeistä:

Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti. Tätä varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Hakemuksen liitteet palautetaan sähköpostitse hakemuslomakkeessa olevan linkin kautta.

Täytä hakemus huolellisesti. Jos olet epävarma jostain kohdasta, soita Heinolan yrittäjien koronatukeen, puh. 044 797 7002, ennen allekirjoittamista.

 

LISÄTIEDOT:
Heinolan yrittäjien koronatuki,
puh. 044 797 7002 (ma–pe klo 9–15)

Categories: Yleinen

Yksinyrittäjien toimintatuki

Published by kari@k-systems.fi on

Yksinyrittäjien toimintatuki haettavissa Heinolan kaupungilta 15.4.2020 klo 12.00 alkaen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut haettavaksi koronapandemian johdosta yksinyrittäjän toimintatuen.

Tuen jakamisen mahdollistava valtioneuvoston asetus astui voimaan torstaina 9.4.2020.

Löydät tarkemmat kriteerit ja ohjeet hakemiseen tästä.

VAIHTOEHTO 1

Sähköinen hakemus ja sähköpostitse lähetettävät liitetiedostot.

Lomakkeen täyttö onnistuu helpoiten tietokoneella. Joillakin mobiililaitteilla lomakkeen täytössä ja allekirjoituksessa voi esiintyä ongelmia. Ongelmat johtuvat yleensä käytettävästä selaimesta tai verkkonopeudesta.

Täytä hakemus ja allekirjoita se pankkitunnuksellasi. Allekirjoituksen jälkeen hakemus on lähetetty ja voit vielä tallentaa sen itsellesi.

Lähetä liitetiedostot erikseen sähköpostilla kirjaamo@heinola.fi (linkki löytyy myös hakulomakkeen lopusta). Viestin aiheeksi: Tukianomus, yrityksen nimi

Tarvittavat liitteet:

Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus.
Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.
Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

VAIHTOEHTO 2

Täytettävä ja tulostettava hakulomake, joka lähetetään liitelomakkeiden kanssa postitse tai toimitetaan perille itse.

Osoite: Heinolan kaupunki / kirjaamo, Rauhankatu 3, 18100 Heinola

Koronapuhelin auttaa

Jos olet epävarma jostain hakemuksen kohdasta, soita Heinolan yrittäjien koronatukeen ennen allekirjoittamista. Koronapuhelimesta voi myös pyytää paperisen hakulomakkeen lähetettäväksi postitse kotiin.
Puh. 044 797 7002 (ma–pe klo 9–15)

Categories: