Yli 50 korkeakouluopiskelijaa kehittää Heinolan teknistä toimea ja elinvoimaa

Published by kari@k-systems.fi on

Maisteriopiskelijat Nea Tuomikorpi (vas.) Verna Matilainen, Sara Hiljanen ja Samuel Vainio-Mattila tutkivat Heinolan torin palvelujen ja liiketoimintakonseptin kehittämistä mm. tutustumalla toriin ja haastattelemalla paikallisia torin käyttäjiä

Tampereen yliopiston 51 tietojohtamisen opiskelijaa on ollut viime syksystä alkaen tekemässä maisteritutkintoon liittyvää harjoittelujaksoa Heinolan kaupungin organisaatiossa. Opiskelijoiden Tietoperusteisen arvoluonnin -kurssi on toteutettu harjoittelutyönä pääosin Heinolan teknisen toimen ja elinvoiman palvelujen arvioinneissa ja toiminnan uudistusten suunnittelussa.

Tekniikan toimialalta työn alla ovat olleet viestinnän proaktiivinen toiminta, CRM osana kaupungin palveluja, vesilaitoksen asiakaspalvelun kehittäminen, palvelujen tuotteistus ja digitalisaatio.

Tutkimusten selvitysten kohteina on myös ollut Heinolan ilmastotiekartan toimien yhteys tilatehokkuuteen ja kuntainfraan, jolla hallitaan ja ohjeistetaan mm. maapolitiikkaa, kaavoitusta, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa.

Yhtenä erillisenä tutkimuskohteena on ollut myös Heinolan kunnostetun torin palvelujen ja toiminnallisuuden kehittäminen ja liiketoimintakonseptin luominen osana Heinolan kehittämistä.

Näin mittavan korkeakouluyhteistyön on mahdollistanut Heinolan teknisen johtajan Keijo Houhalan aikaisemmat yhteistyösuhteet ja -verkostot Tampereen yliopistoon.

Tutkijatohtori Hannele Väyrynen Tampreen Yliopistosta ohjaa tietoperusteisen arvonluonnin kurssia Heinolassa.

– Heinolan kaupunki tuli mukaan case-hankkeeksi Keijo Houhalan aloitteesta. Houhala on ollut mukana meidän case-kumppanina jo vuodesta 2019 ja Heinolan kaupungilla on ollut tarjota useita eri toimialojen haasteita, joihin opiskelijat voivat kehittää ratkaisuehdotuksia tietoperustaisen arvon näkökulmasta. Käytännön toteutukset ovat muovautuneet vuosien aikana toimiviksi, joten yhteistyö on hedelmällistä molemmille osapuolille, kertoo kurssista vastaava tutkijatohtori Hannele Väyrynen Tampereen yliopistosta.

Case-tapaukset viimeistelevät koulutuksen

Hannele Väyrysen mukaan Tietoperustainen arvonluonti -kurssi on viimeisiä maisterivaiheen opintoja, jolloin osa opiskelijoista on jo työelämässä. Silloin myös opiskelijoiden tarjoama osaaminen on tuoretta ja hyvinkin kattavaa, se myös hyödyttää asiakkaita konkreettisesti.
– Opiskelijat saavat eri toimialojen todellisista haasteista konkretiaa, joihin peilata teoriassa opittuja asioita. Oleellista on siis teorian ja käytännön soveltava toteutus yhteistyökumppaneiden kesken. Kurssitoteutuksen aikana opiskelijaryhmät ovat käyneet keskinäistä sparrauskeskustelua yhteistyöhenkilöiden kanssa Heinolassa. Tällaiselta prosessilta odotetaan, että toimeksiantaja antaa haasteen kuvauksen, sparrauksen ryhmälle ja tarjoaa pääsyn toimeksiantajan materiaaleihin. Keskustelut ovat ohjanneet näkökulman rajausta ja aiheen käsittelyn suuntaa.

– Olemme saaneet Heinolalta viisi konkreettista ja hienoa case-tapausta, joita opiskelijat ovat päässeet ratkomaan ja ehdottamaan kehitysehdotuksia, kuvailee Hannele Väyrynen Heinolan projektia.

– Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella on vahvat perinteet yritys- ja julkisen sektorin toimijoiden väliselle yhteistyölle. Jatkuvalla yhteistyöllä vahvistetaan paitsi yhteistyöverkostoja myös yhteistyötä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi, jatkaa Väyrynen.

Tuloksia ja palautetta henkilöstölle 18.- ja 19.1.

Tekninen johtaja Keijo Houhala pitää yhteistyötä tietojohtamisen opiskelijoiden kanssa erittäin positiivisena asiana ja uusia avauksia luovana mahdollisuutena.

– Heinolan kaupunki uudistaa parhaillaan organisaatiota hyväksytyn muutosohjelman vaatimusten mukaiseksi. Juuri nyt on oikea hetki arvioida tekemistä tulevaisuutta varten. Tutkittavat aiheet on valittu tarkasti ja niitä on muotoiltu yhdessä tutkimuskysymyksillä ja tutkijoita on alku- ja välisparrattu.
– Panostamme edelleen vahvasti työelämälähtöiseen ohjaamiseen, koska se parantaa oppimiskokemusta, tuo kaupungille lisäarvoa ja jouduttaa koko prosessia. Silloin molemminpuolinen oppimiskokemus on tehokasta ja vuorovaikutteista läpi prosessin, kiittelee Keijo Houhala yhteistyötä. Toisin sanoen, tuotos ei ole vain projektiyhteenveto, vaan myös usean kuukauden mittainen yhteinen oppimismatka.

Opiskelijoiden raportit ja kehitysehdotukset esitellään projektiin osallistuneille kaupungin henkilöstölle 18. ja 19.1. pidettävissä Teams-palavereissa.

Heinola saa töistä kurssiraportit ja sen jälkeen on Heinolan viranhaltijoiden käsissä, miten hyötyjä ja vinkkejä saadaan vietyä käytäntöön.

Lisätietoja Johtamisen ja talouden tiedekunnasta

Johtamisen ja talouden tiedekunta | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Tietojohtaminen, Teknis-taloudellinen koulutus | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

 

 

Categories: Yleinen