Sahanpurusta kuumavesiuutolla uutta ympäristöystävällistä liiketoimintaa

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelut, Versowood Oy, Suomen Kuitulevy Oy, Viitos-Metalli Oy ja RecTec Engineering Oy ovat aloittaneet yhteistyön LAB ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa mekaanisen metsäteollisuuden tuottaman sahanpurun jatkojalostamiselle.

Extra-CT-hankkeen päätavoitteena on luoda edellytykset vähähiilisen, kuumavesiuuttoon perustuvan liiketoiminnan kehittämiselle yhteistyössä Heinolan teollisuuden kanssa ja selvittää myös mahdollisuudet demostraatiolaitoksen toteuttamiselle.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa syntyy sivutuotteena runsaasti sahanpurua, jota ei hyödynnetä kokonaisvaltaisesti eikä se myöskään tuota alalle merkittävää lisäarvoa.

Purua syntyy sahatavaran laadun ja sahaustavan mukaan noin 10 prosenttia tukkipuun tilavuudesta, mikä tarkoittaa pelkästään Suomessa yli kolmea miljoonaa kuutiota vuodessa.

Heinola seudulla on runsaasti puunjalostusalan yrityksiä, ja Päijät-Häme tarjoaa runsaasti raaka-ainetta metsäteollisuudelle.

Sahanpurua käytetään tällä hetkellä paljon energianlähteenä (poltto), pellettituotannon raaka-aineena, levyteollisuudessa ja sellun tuotannossa.

Extra-CT-hankkeessa tutkitaan sahanpurun jalostusarvon nostamista kuumavesiuuton avulla. Samassa yhteydessä selvitetään demonstraatiotarkoituksiin soveltuvan uuttamislaitoksen tekniset ja taloudelliset vaatimukset.

Hankkeen toteuttajakumppanit ovat Heinolan kaupunki, LUT-yliopisto (LUT) ja LAB-ammattikorkeakoulu (LAB).

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 28.5.2020. Ohjausryhmään kuuluvat hankkeen toteuttajakumppaneiden lisäksi Heinolan alueen yrityksistä Versowood Oy, Suomen Kuitulevy Oy, Viitos-Metalli Oy sekä RecTec Engineering Oy.

Lisätietoja:
Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
Puhelin 050 5768 600

TKI-asiantuntija Sanna-Mari Wallin
Puhelin 044 7085 142

 

 

 

 

 

 

Categories: Yleinen