Yrittäjä anna palautetta heinola.fi -verkkopalvelusta

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki on käynnistänyt heinola.fi -verkkopalvelujen kehitysprojektin, jolla kaupunki pyrkii vastaamaan tämän päivän kuluttajien palvelutarpeisiin. Heinola.fi-sivuista on tehty käytettävyystutkimus kolmelle kohderyhmälle: lukiolaiset, työikäiset ja erityisryhmät.
Sivuja on arvioinut lisäksi LAB-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan opiskelijaryhmä. Ryhmä tutki sivuja saavutettavuus, käytettävyys- ja digitaaliset palvelut -näkökulmista.
Tehdyissä selvityksissä on todettu, että Heinolan kaupungilla on digipalveluita tarjolla kohtuullisen laajasti, mutta niitä ei ole koottu yhteen riittävän käyttäjäystävällisesti. Verkkosivuston uudistusta valmisteleva työryhmä haluaa vielä kuulla lisää käyttäjien kommentteja.
Nyt myös yrittäjillä on hyvä tilaisuus antaa palautetta siitä, kuinka hyvin kaupungin verkkosivut palvelevat yrittäjiä heidän asiointitarpeissaan. Palautteen antaminen on paikallaan myös siksi, että Heinolan elinvoimapalvelujen ylläpitämä businessheinola.fi -palvelu on siirtymässä kaupungin sivuston alle.
Kyselyn täyttäminen vien vain muutaman minuutin ja sen voi antaa anonyymisti. Kyselyyn voi vastata 17.3.2024 asti.

Kyselyyn pääset tästä.

 

Categories: Yleinen