Yrittäjä – ole yhteydessä rahoittajiin koronavirushäiriöstä

Published by kari@k-systems.fi on

Suomen Yrittäjät, Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja pankit sekä verottaja kehottavat yrittäjiä olemaan aktiivisia koronavirusepidemian synnyttämästä kriisistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Suomen Pankin ja hallituksen tukitoimet mahdollistavat uusia rahoitusjärjestelyjä yrittäjille koronaviruksen aiheuttamana äkillisen kriisin vuoksi.

Ole yhteyksissä omaan pankkiisi
Pankeissa on rakennettu likviditeettipuskureita poikkeustapauksia varten ja nyt niitä voidaan ottaa käyttöön.
Tärkeintä on kuitenkin olla itse aktiivinen pankkien suuntaan ja hakea lisärahoitusta. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä omiin rahoittajiinsa heti, kun rahoitustarvetta ilmenee.

Suomen Pankki on päättänyt auttaa koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä lainaohjelmalla. Kriisipaketin koko on ensi vaiheessa 500 miljoonaa euroa. Ohjelman myötä pankit ja muut luottolaitokset saavat käytännössä lisää rahaa, jota ne voivat taas lainata eteenpäin yrityksille ja kotitalouksille.

Lisätietoa pankkien tukitoimista
Osuuspankki-ryhmä
OP-ryhmä tarjoaa helpotusta luottojen maksuaikoihin kotitalouksille ja pk-yrityksille.

Nordea
Ajankohtaista koronan vaikutuksista pankkiasiointiin ja markkinatilanteeseen. 

Danske Bank:
Danske Bank tarjoaa tukea ja joustavuutta koronaviruksen vaikutuksiin asiakkailleen.

Tärkeintä olla yhteydessä suoraan velkojaan ja keskustella asioista mieluiten jo etukäteen, jos näyttää siltä, että tilanne on kriisiytymässä.

ELY-KESKUKSET
Jos yritykselläsi on käynnissä ELY-keskuksen kehittämisavustuksella rahoitettu hanke, ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi.

ELY-keskus suhtautuu myönteisesti käynnissä olevien yrityksen kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin muutoksiin.

ELY:n yrityspalvelut toimivat normaalisti:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus

ELY-keskukselle on tulossa myös koronakriisin tueksi haettavaa uutta yrityksen avustusrahaa. ELY-keskus tiedottaa asiasta heti, kun tuen hakuperusteet saadaan tehtyä ja hakukanava on valmiina.

FINNVERA
Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Jos yrityksellä on Finnveran takaama laina, Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.
Jos yrityksellä on koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, voi Finnvera taata pankin myöntämän käyttöpääomalainan.

Finnvera – ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

BUSINESS FINLAND
Jos yrityksellä on käynnissä Business Finlandin projekti, yritys voi lyhentää sen sisällön ja kustannusten raportointiväliä. Käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin.
Lainoihin voi saada lyhennysvapaata. Lisäksi Business Finland avaa torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin.
Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Business Finland – autamme yrityksiä koronaepidemian aikana.

Uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi.

VEROTTAJA JOUSTAA
Jos koronatilanne aiheuttaa vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Verohallinto selvittää parhaillaan helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Lisäksi verohallinto nopeuttaa seuraavien asioiden käsittelyä: alv-palautusten käsittely, maksujärjestelyt, ennakkoverojen muutokset, myöhästymismaksujen perimättä jättäminen sekä veroilmoitusten lisäajan hakemukset.

Verohallinto tukee yrityksiä.

Yleistä neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa antaa:
Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu.

Suomen Yrittäjät:
Ohjeet työnantajalle
Kaikki koronasta yrittäjälle – päivittyvä infosivu
Mitä yrittäjien pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista omaan toimeentuloon ja yritystoimintaan (webinaarit avoinna myös ei-jäsenille)

Koulutukset – linkki webinaareihin

 

Categories: Yleinen