Palveluyrittäjä tartu tilaisuuteen – Päijät-Sote hakee yrityksiä hyvinvointityöhön

Published by kari@k-systems.fi on

Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee jatkuvasti palvelujen tuottajia päijäthämäläisille terveydenhuollon asiakkaille sekä hyvinvointialueen eri toimintojen ylläpitoon ja hankintaan. Töitä on tarjolla niin mikro- ja pk-yrityksille sekä suuremmille palveluyrityksille. Yksinyrittäjät ja pienet yritykset voivat muodostaa yhdessä myös ryhmiä, jotka voivat tarjota palveluitaan hyvinvointialueelle yhdessä.

Juuri nyt hyvinvointialueella on iso tarve saada riittävästi resursseja ikääntyneiden ja kuntoutuksen toimialalle sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden tuottamiseen. Mm. Heinolassa on suuri tarve saada lisäresursseja kotihoidon palvelujen järjestämiseen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue tekee palvelujen tarjoajien hakemisessa ja neuvonnassa tiivistä yhteistyötä Päijät-Hämeen Yrittäjien kanssa. Tästä esimerkkinä hyvinvointialue oli mukana yhdessä Päijät-Hämeen Yrittäjien kanssa järjestämässä Lahdessa hyvinvointialueen hankintamarkkinoita, jossa yrityksille ja palvelujen tarjoajille kerrottiin hyvinvointialueen tarjoamista mahdollisuuksista ja hankintamenettelyistä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen kutsui yrityksiä yhteistyökumppaneiksi hyvinvointipalvelujen järjestämiseen hankintamarkkinoilla.

Hankinta- ja tuottajayhteistyöstä kertoi infotilaisuudessa järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen sekä eri toimialojen ja tulosalueiden johtajat.
– Hankintapalveluiden vuosibudjetti on hyvinvointialueella noin 900 miljoonaa euroa, josta noin 600 miljoonaa käytetään eri palveluiden ja tuotteiden hankintaan. Tuotamme suuren osan palveluista itse, mutta ulkoa haettavien palveluiden määrä on vuosittain valtava, kertoi Ismo Rautiainen.

Hankintapalveluiden kokoamisessa ja viestinnässä tukeudutaan voimakkaasti verkkopalveluihin, joissa ylläpidetään mm. ajantasaista markkinointivuoropuhelua ja informoidaan tarjouskilpailujen käynnistymisestä ja palveluiden ostoista.

– Toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Me pyrimme olemaan mahdollisimman tasapuolisia hankinnoissa. Tehtävämme on varmistaa strategisesti suunnatut ja kustannusvaikuttavat asiakaspalveluostot, vahvistaa kumppanuuteen perustuvaa monituottajuutta, edistää hankintojen asiakaslähtöisyyttä sekä edistää valinnanvapautta palvelujen järjestämistavoissa, painottaa järjestämisen johtaja Ismo Rautiainen.
Yritykset ja palvelujen tarjoajat voivat verkossa ilmoittautua ostopalveluiden tarjoajaksi ja palvelutuottajaksi palveluseteleille. Hankinnoissa on jatkuva ilmoittautumismenettely tuottajille, jotka täyttävät hankintaehdot. Hyvinvointialue tarkistaa jokaisen palveluntuottajan ja valvoo toimintaa.

Yrittäjien neuvontapalvelu auttaa

Hankinta- ja tuottajayhteistyöhön osallistuminen vaatii varsinkin pieniltä yrityksiltä perehtymistä tarjonnan pelinsääntöihin ja palvelujen esim. DPS-hankintana toteutettavien palvelujen tarjontaan. DPS-hankinta tarkoittaa dynaamista, digitaalista hankintajärjestelmää, jolla palvelutarjontaa hallitaan.
Päijät-Hämeen Yrittäjät tarjoaa hyvinvointialueelle palveluja tarjoaville yrityksille neuvontaa hankintamenettelyiden ja tuottajayhteistyön hallintaan.
Päijät-Hämeen Yrittäjät on nimennyt neuvontatehtävään hankintaneuvoja Jenni Vesasen, joka käyttää osan työajastaan neuvoen yrityksiä tarjoamaan palveluitaan hyvinvointialueen hankintapalveluissa. Tarvittaessa tietoa saadaan myös hyvinvointialueen eri vastuualueiden vetäjiltä.

Lisätietoa Päijät-Hämeen Yrittäjien maksuttomasta hankintaneuvontapalvelusta

Lisätietoa  hyvinvointialueen infopalveluista verkossa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hankinta ja tuottajayhteistyö

Lyhyet perusvinkit palvelujen tarjoajalle:

Laajempi opas yrittäjille ja yrityksille, joita julkiset hankinnat kiinnostavat:

Päijät-Hämeen Yrittäjien ja hyvinvointialueen yhteinen tiedotustilaisuus kiinnosti maakunnan palveluyrityksiä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen
hankinta- ja yhteistyötarjonta 2023-24

Ikääntyneiden palvelut, ostopalvelut
Ikääntyneiden palveluissa ostopalveluja haetaan DPS-hankintana, jossa on jatkuva ilmoittautumismenettely tuottajille, jotka täyttävät hankintaehdot. Hyvinvointialue tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa, jossa määritellään kattohinta.
Asiakas voi valita palveluntuottajan.
Tuotteina ikääntyneiden palveluissa on kotihoito, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen asuminen.

Ikääntyneiden palvelut, palvelusetelit
Palveluntuottaja hinnoittelee palvelun, josta palvelusetelin arvo korvaa osan, asiakas maksaa loput suoraan palveluntuottajalle. Perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen.
Palveluntuottaja sitoutuu palvelusetelisääntökirjan ehtoihin.

Palveluseteleillä tuotettavia palveluita ovat:
tukipalvelut (siivous, asiointi, vaatehuolto)
kotiin kuljetettu ateriapalvelu
kuntouttava päivätoiminta
omaishoidon vapaa: sijaistamisella tai asumisyksikössä
lyhytaikainen ympärivuorokautinen asuminen

Lisätietoa kotiin vietävistä palveluista
Palvelupäällikkö Saila Immonen
saila.immonen@paijatha.fi

Lisätietoa asumispalveluista
Palvelupäällikkö Merja-Liisa Kaaronen
merja-liisa.kaaronen@paijatha.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperhepalvelut, työikäisten palvelut ja sosiaalihuollon palvelut sekä psykososiaaliset ja vammaispalvelut.

Kilpailutuksessa kuluvalle vuodelle ovat opiskeluhuollon psykologipalvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, lastensuojelun sijaishuollon palvelut, henkilökuljetusten kuljetuspalvelut sekä vammaisten asuminen ja päiväaikainen toiminta.
Vuodelle 2024 kilpailutuksessa ovat henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, erityisen osallisuuden tuki ja päiväaikaisen toiminnan kuljetukset.

Palvelusetelituotteet perhe- ja sosiaalipalveluissa ovat:
Psykoterapiapalvelut
AAC-palvelut
Henkilökohtainen apu
Kuntouttava työtoiminta
Lapsiperheiden kotipalvelu
Omaishoidon tuen lakisääteinen vapaa, alle 65-vuotiaat
Päiväaikainen toiminta
Vammaisten asuminen

Lisätietoja perhe- ja sosiaalipalveluista

Lapsiperhepalvelut
Tulosaluejohtaja Eija Kallio
eija.kallio@paijatha.fi

Työikäisten palvelut ja sosiaalihuollon päivystyspalvelut
Tulosaluejohtaja Eija Leino
eija.leino@paijatha.fi

Psykososiaaliset palvelut
Tulosaluejohtaja Heli Peltola
heli.peltola@paijatha.fi

Vammaispalvelut
Tulosaluejohtaja Pirkko Valtanen
pirkko.valtanen@paijatha.fi

Terapia- ja apuvälinepalvelut
Terapia- ja apuvälinepalveluihin kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut ja apuvälineet.
Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluissa juuri nyt on ajankohtaisena aikuisille palveluseteleillä aikuisille tarjottavat kuntoutuspalvelut toimintaterapiassa ja yksilöllisessä allasterapiassa.
Lasten ja nuorten kuntoutukseen liittyvässä kuntouksessa aktiivisena juuri nyt on puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus ja toimintaterapia.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineissä alueelliseen kilpailutukseen on tulossa määräaikaishuoltopalvelut sähkösäätöisille sängyille ja siirrettäville henkilönostolaitteille, kompressiotuotteille sekä aikuisten yksilöllisille ortooseille sisältäen palvelut ja avustajakoirapalvelut, joiden perusteita valtakunnallinen työryhmä valmistelee.

Lisätietoja kuntoutus- ja apuvälinepalveluista

Vastaava fysioterapeutti Tiina Hietaranta
Puh. 044 716 1153
tiina.hietarinta@paijatha.fi

 

Palveluesihenkilö Päivi Nevalainen
Puh. 044 018 7082
paivi.nevalainen@paijatha.fi

 

Linkkejä hyvinvointialueen hankinta- ja tuottajayhteistyön verkkosivuille

Hankintakalenteri.fi on avoin viestintäpalvelu, josta löytyy tietoa julkisen sektorin hankintayksiköiden tulossa olevista hankinnoista

Hankintakalenteri on julkinen ja tiedot tulevista hankinnoista julkaistaan Cloudia suunnitteluohjelmiston kautta portaalissa, kun tarve on täsmentynyt ja hankinnan toteutukselle on määritetty runkoaikataulu.

Tarjouspalvelu.fi on portaali, josta löytyvät kaikki Cloudia kilpailutuspalvelua käyttävien organisaatioiden avoimena olevat julkaisut Hankintayksiköillä on omat sivustonsa tarjouspalvelussa, jossa julkaisu tapahtuu.
Tietopyynnöt ja markkinavuoropuheluiden kutsut sekä tarjouspyynnöt julkaistaan tarjouspalvelussa

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on käytössä sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP). Sivulle on kerätty palvelusetelien sääntökirjat sekä ohjeistukset palveluntuottajille. Hyvinvointialueen sääntökirjat liitteineen löytyvät sivuston alaosasta.

Päijät-Soten sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

Hilma
Julkisten hankintojen ilmoituspalvelussa Hilmassa julkaistaan ennakkoilmoituksia ja tietopyyntöjä tulevista hankinnoista, hankintailmoitukset käynnissä olevista hankinnoista sekä jälki-ilmoitukset päättyneistä kilpailutuksista.
EU-kynnysarvon (215 000 €) ylittävät ilmoitukset toimitetaan edelleen julkaistaviksi TED-tietokantaan.

Hilman verkkosivut

 

Categories: Yleinen