Yrittäjä vastaa elinvoimakyselyyn ja vaikuta maakunnan kehitykseen

Published by kari@k-systems.fi on

Suomen Yrittäjät toteuttavat maaliskuun aikana uuden Elinvoimabarometri-kyselyn, jolla mitataan maakuntien elinvoimaa ja palveluja. Kyselyyn voi vastata kaikki yritykset ja vastaukset voi antaa nimettömänä. Kyselyn toteuttaa Taloustutkimus ja tulokset julkistetaan 24.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa.

​Elinvoimabarometrin tarkoituksena on tuottaa tietoa yrittäjien ja alueiden päättäjien käyttöön siitä, millaisena yrittäjät kokevat oman maakuntansa elinvoiman ja siihen vaikuttavat tekijät. ​Elinvoimabarometri keskittyy laajempiin alueellisiin kysymyksiin. Tavoitteena on saada yrittäjien näkemyksiä oman maakuntansa elinvoimasta​ sekä sitouttaa maakunnat elinvoiman edistämiseen. Samalla pyritään edistämään maakunnan ja kuntien yhteistyötä elinvoima-asioissa.​

Nyt käynnissä oleva kysely toteutetaan joka toinen vuosi, vuorovuosittain Kuntabarometrin kanssa. Elinvoimabarometrilla mitataan nimenomaan maakuntien elinvoimaa, kun taas Kuntabarometri mittaa yksittäisten kuntien elinvoimaa.

Tutkimuksen tuloksia raportoidaan myös Suomen Yrittäjien, josta voi ladata maakuntakohtaiset raportit sekä tehdä maakunta- ja kysymyskohtaisia vertailuja.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä!

 

Categories: Yleinen