Yrittäjä vastaa Kuntabarometriin 2024 ja vaikuta kuntasi päätöksentekoon

Published by kari@k-systems.fi on

Suomen Yrittäjät kutsuu jälleen kaikkia yrittäjiä mukaan vastaamaan valtakunnalliseen Kuntabarometri 2024 kyselyyn. Joka toinen vuosi järjestettävällä kyselyllä kootaan yrittäjien kokemuksia oman kuntansa yritysten palveluista ja yrittäjien huomioon ottamisesta päätöksenteossa. Kyselyyn osallistuminen on maksutonta eikä se edellytä yrittäjäjärjestön jäsennyyttä.

Yritysten taloustilanteessa on tapahtunut käänne huonompaan suuntaan ja juuri nyt on tärkeää tukea yritystoimintaa tarpeellisilla tukitoimilla. Kuntabarometri-kysely mittaa kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.
Kysely arvioi myös kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä ja samalla se tarkentaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, onnistumisista ja kehittämistarpeista.

Kysely vertailee kuntien toimintaa

Valtakunnallisuuden ansiosta Kuntabarometri 2024 tarjoaa hyvät mahdollisuudet arvioida eri kuntien palveluja verrattuna muihin kuntiin lähialueella ja valtakunnallisesti. Kunnat saavat tulosten avulla suoraa palautetta mm. siitä mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa kunnassa. Samoin tietoa saadaan kuntien onnistumisesta julkisten hankintojen toteutuksessa.
Suomen yrittäjäyhdistykset saavat tutkimuksesta puolestaan tietoa siitä, mihin asioihin niiden pitää jäsentemme puolesta kunnassa vaikuttaa.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä!

Kuntabarometrikysely käynnistyi 12. päivä helmikuuta ja vastausaikaa on 1. huhtikuuta saakka. Kuntabarometrin tulokset julkaistaan Kunnallisjohdon seminaarin yhteydessä Turussa 14.5.2024.

 

Categories: Yleinen