Yrittäjä voi välttää konkurssin ­– ELY:n talousapu auttaa maksutta

Published by kari@k-systems.fi on

Yritys voi korjata vaikean taloustilanteensa myös kevyillä toimilla, jos ongelmiin tartutaan ajoissa riittävän tehokkaasti.
Yrittäjät voivat saada ELY-keskusten yrittäjän talousavusta luottamuksellista, maksutonta ja asiantuntevaa tukea ja neuvontaa. Yrittäjän talousavun neuvojat ovat yrityksen talouden ja terveyttämisen asiantuntijoita, joihin saa yhteyden nopeasti soittamalla tai jättämällä yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta.

Konkurssien määrät nousseet

Konkurssien määrä oli tammi–kesäkuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna 21,3 prosentin kasvussa. Tänä vuonna on aloitettu myös viime vuotta enemmän yrityssaneerauksia. Konkurssi tai yrityssaneeraus eivät kuitenkaan sovi kaikille yrityksille.

Yrittäjiä hakeutuu myös velkajärjestelyyn. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi hakea velkajärjestelyä sekä yritystoiminnan että yksityistalouden velkoihin. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä on noussut edellisvuodesta. Elinkeinonharjoittajien velkajärjestelyiden määrä on tähän saakka ollut vähäinen, mutta odotettavissa on hakemusmäärien kasvaminen tulevaisuudessa. Viime vuosien lakimuutosten myötä elinkeinonharjoittajan mahdollisuutta päästä velkajärjestelyyn on helpotettu.

Apua haettu neuvontapalvelusta

Tilanne on näkynyt myös Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelussa, johon on tullut yhteydenottoja enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Heinäkuun loppuun mennessä palveluun on tullut noin 2 200 yhteydenottoa, joista osa on koskenut yrityksen lopettamista tai konkurssia. Kysyntään on pystytty vastaamaan ja yli puolessa tapauksista puhelinneuvonta riittää.

Jos suuremmalle avulle on tarve, neuvontapalvelusta voidaan ohjata yrittäjä oikean palvelun piiriin. Esimerkiksi suuressa osassa Suomea toimivat Yrittäjän talousavun alueelliset tukipalvelut tarjoavat mahdollisuuden myös kasvokkaiseen tukeen.

Moni konkurssi voitaisiin estää

Yrityksen ajautuminen konkurssiin on mahdollista estää tarttumalla toimeen ajoissa.
– Yrittäjä voi korjata vaikean taloustilanteen myös yrityssaneerausta ja velkajärjestelyä kevyemmillä toimilla. Tärkeää on, että toimiin ryhdytään ajoissa. On mahdollista tehdä maksujärjestelyjä, säästötoimia tai esimerkiksi parantaa markkinointia. Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelussa käydään yrittäjän tilanne läpi asiantuntijan kanssa ja yrittäjä saa tilanteeseen sopivat toimintaohjeet. Mitä aikaisemmin ottaa yhteyttä, sitä enemmän on mahdollisuuksia korjata tilanne ja pelastaa yritys, sanoo Jari Leskinen.

Talousosaamiseen panostetaan

Yrittäjien tilannetta on pyritty parantamaan viime hallituskaudella tekemällä useita muutoksia yrityssaneerausta ja velkajärjestelyä koskeviin lakeihin. Uudessa hallitusohjelmassa tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman talousosaavin kansa.

Yrittäjän talousapua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen TE-asiakaspalvelukeskus. Palvelua kehitetään osana EU:n laajuista Early Warning -toimintamallia. Yrittäjän talousapu -palvelusta vastaava TE-asiakaspalvelukeskuksen kehityspäällikkö.

Yrittäjän talousapu palvelee arkisin klo 9–16.15 puhelimitse numerossa 0295 024 880 ja verkossa osoitteessa: yrittajantalousapu.fi

 

Categories: Yleinen