Yrittäjäkysely – yritykset uskovat talouden kasvuun Päijät-Hämeessä

Published by kari@k-systems.fi on

Päijät-Hämeen yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen pitää tärkeänä, että yritykset pitävät kiinni työntekijöistä. Kasvua tehdään työllä.

Pk-yritysten suhdannekyselyn mukaan yritysten näkymät ovat parantuneet koronapandemia-ajan jälkeen. Talouden odotetaan kasvavan kuluvan ja ensi vuoden aikana selvästi.

Päijät-Hämeessä pk-yritysten yleisten suhdannenäkymien saldoluku on nyt 17, kun se vielä keväällä oli 2. Koko maan osalta suhdannenäkymien saldoluku on nyt 22, mikä on 19 yksikköä korkeampi kuin kevään mittauksessa.

Odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat kohonneet reippaasti myös Päijät-Hämeessä. Kevään kasvuarviosta 15 on nyt noustu saldolukuun 30. Myös valtakunnallisesti saldoluku nousi keväästä 16 yksikköä ja sai nyt arvon 29, joka vastaa tilannetta ennen koronaa.

Tulokset käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön kahdesti vuodessa tekemästä tutkimuksesta. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Tuotantokustannukset kipuavat

Tuotantokustannusten nousuodotukset ovat kuitenkin voimakkaita. Erityisesti raaka-aineiden ja muiden välituotteiden hintojen odotetaan nousevan enemmän kuin aikaisemmin. Yrityksen omien tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluvaran odotetaan kasvavan, mutta kasvu ei kykene kompensoimaan välituotteiden hintojen nousua. Tuotantokustannusten odotetaan nousevan jopa puolitoistakertaiseksi verrattuna lopputuotehintoihin.

Epävarmuuden kanssa eletään myös Päijät-Hämeessä ja investointiodotukset ovat vaisuja ja henkilöstön määrään kohdistuvat odotukset pysyvät maltillisina.

– Talouden tila on selvästi parantunut monella mittarilla tarkasteltuna ja pk-yritykset näkevät tulevaisuuden hyvin positiivisena tulosten mukaan. Toisaalta tuotantokustannusten nopea nousu luo uhkaa hyville odotuksille, toteaa toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo Päijät-Hämeen Yrittäjistä.

Näkymien paranemisesta huolimatta pk-yritykset arvioivat edelleen lievästi vähentävänsä investointejaan lähiaikoina.
– Epävarma tulevaisuushan se vielä vähän näkyy näissä tuloksissa investointien osalta, mutta suunta kokonaisuutena on hyvä, toteaa puolestaan Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen.
– Positiivista on se, että henkilöstöstä halutaan pitää kiinni ja pientä kasvuakin on nähtävissä työntekijämäärässä, jatkaa Tähkänen.

Pandemian lieveneminen näkyy kassassa

Yritysten heikentynyt luottokelpoisuus yhdistettynä alhaiseen investointihalukkuuteen ja pandemiasta johtuvaan epävarmuuteen näkyvät ulkoisen rahoituksen käytössä: barometrin mukaan alle puolella pk-yrityksistä on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta.

Lähes joka kymmenes pk-yritys kertoi, että ei ole hakenut rahoitusta viimeisen vuoden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta.

Pandemian lieveneminen näkyy pk-yritysten kassatilanteessa, joka on parantunut vuoden takaisesta. Nyt 15 prosenttia yrityksistä raportoi vaikeuksista hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana. Osuus on laskenut vuodessa neljällä prosenttiyksiköllä.

Lue lisää PK-yritysbarometreistä

 

Categories: Yleinen