Yrittäjien keskustakokemus – koirat torille, yhdessä tekemistä ja markkinointia

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelujen yrittäjien aamukahveilla kehitettiin kaupungin keskustakokemusta kolmessa työpajassa.

Heinolan yrittäjien aamukahveilla arvioitiin maaliskuun tapaamisessa Heinolan keskustakokemusta kolmessa eri työpajassa. Punnittavina asioina oli keskustan viihtyisyys, mielikuva, saavutettavuus sekä toiminnot ja aktiivisuus.
Työpajoihin osallistuneille annettiin ohjeeksi mm. mitä menneisyydestä olisi hyvä tuoda tähän päivään, mihin ei haluta palata, mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet ja mitkä asiat ovat juuri nyt hyvin.

Kaupunkimuotoilija Noora Kumpulainen alusti työpajojen työskentelyä mm. kertomalla myös, että Heinolan väki ikääntyy vauhdilla ja työikäiset ja lapset vähenevät. Kaupungin asukasluku tulee olemaan 2030 noin 16 600 ja 2040 noin 15 400 asukasta. Sisäisesti Heinolassa asuminen tulee keskittymään Vierumäelle sekä Heinolan kaupungin keskustan lähialueille. Heinolalla on edelleen edullinen sijainti ja hyvät palvelut niin paikalliselle väestölle kuin matkailijoillekin.

Yrittäjien työpajojen palautteessa nostettiin esiin mm. Heinolan toriympäristön, sataman, puistojen ja Kylpylän alueen kehittäminen. Yhdeksi tärkeäksi kehityskohteeksi esitettiin Heinolan torin sääntöjen päivittämistä siten, että koirat voisivat taas palata torille. Monilla matkailijoilla ja mökkiasukkailla on mukanaan koiria, he eivät tule ja jää keskustaan, koska koirilta on sinne pääsy kielletty.  Varsinkaan kesäaikana koria ei voi jättää auringossa autoihin tai veneisiin. Monen kesäkaupungin tiedetään sallineen korien liikkumisen myös torialueilla. Myös 30 torikauppiasta on vedonnut torisääntöjen muuttamiseksi koirien ulkoiluttamisen osalta.

Heinolan keskustakokemuksien vahvuuksia haluttaisiin vahvistaa ideoimalla torille myös uutta toiminnallisuutta ja palveluja. Heinolassa on hienoa kaupunkiarkkitehtuuria, jota voisi nostaa paremmin esiin satama-alueella, Ranta- ja Maaherranpuistossa. Rohkein ehdotus esitti jopa Maaherranpuiston vanhan tenniskentän kattamista.

Palvelujen kehittämisessä pitää huomioida niin paikallisten kuin matkailijoiden näkökulma ja tarpeet. Katujen ylläpito ja parkkipaikat täytyy pitää kunnossa ympäri vuoden. Heinolan vahvuuksina on, että kaikki on lähellä, Heinolaan on helppo tulla ja täällä olla. Kaupungissa on nähtävää ja koettavaa ympäri vuoden. Heinolan kulttuuritarjonta on pienelle kaupungille runsasta ja laadukasta. Näitä vahvuuksia tulee jatkossa markkinoida ympärivuotisesti. Pieni ja kaunis kaupunki kaipaa omaleimaista ”rohkeaa maalaisuutta” ja yritysten yhdessä tekemistä.

 

Categories: Yleinen