Yrityksille korvaus liikkeen sulkemisesta pandemian vuoksi

Published by kari@k-systems.fi on

Eduskunnassa valmistellaan huhtikuussa voimaan tulevaa lakia, jolla korvataan ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneita kustannuksia yrittäjille.

Hallitus esittää eduskunnalle, että yrityksille maksetaan korvaus, koska ne joutuivat sulkemaan liiketilat lain tai viranomaismääräyksen vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus on tarkoitus kohdentaa pienille yrityksille, joissa on enintään 49 työntekijää. Isommille yrityksille valmistellaan erillistä tukea mahdollisimman pikaisesti.

Hallituksen torstaina 18.3.2021 antama lakiesitys täydentää kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta tehtyä esitystä, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 12.4.2021. Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorista. Haku voitaisiin avata toukokuun alussa.

– Haluamme saada pienten yritysten tuen mahdollisimman nopeasti käyntiin, jonka  vuoksi pienten ja suurten yritysten tukipaketit valmistellaan erillisinä. Myös tapahtuma-alan tukemista valmistellaan parhaillaan erikseen, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Korvaus suunnataan ravintoloille ja suljetuiksi määrätyille yrityksille

Uusi sulkemiskorvaus koskisi ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla 9.–28.3.2021. Ruoan ulosmyynti on kuitenkin sallittua. Ulosmyynti huomioidaan korvauksen määrässä.

Korvausta voitaisiin maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Korvaus maksettaisiin yrityksille sulkemisajalta, jos ne ovat suljettuina yli 15 vuorokautta. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole tuen piirissä. Nämä yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea.

Sulkemiskorvaus perustuisi yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvattaisiin 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia. Aiemmin myönnetyt koronatuet otetaan huomioon, eikä tukien enimmäismäärä saisi ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Mikäli lailla tai viranomaisen päätöksellä asiakastilojen sulkua jatketaan ensimmäisen korvaushakemuksen lähettämisen jälkeen, yritys voi hakea sulkemiskorvausta vähintään 14 kalenteripäivän jaksoissa. Tämä nopeuttaa tuen saamista. Sulkemiskorvauksen vertailukausi pysyisi samana eli korvauksen määrä perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021.

Sulkemiskorvaus perustuu eduskunnan linjaukseen

Sulkemisesta aiheutuvien korvausten määräksi arvioidaan 70 miljoonaa euroa. Tästä noin kaksikolmasosaa arvioidaan käytettäväksi pienten ja mikroyritysten tukeen, ja yksi kolmasosa suurten yritysten tukeen, joka valmistellaan erikseen mahdollisimman pian.

Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan puolestaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Sulkemiskorvauksen valmistelu perustuu eduskunnan linjaukseen siitä, että sulkemistilanteissa elinkeinoharjoittajille on maksettava korvaus.

Categories: Yleinen