Yrityksille tarjolla nyt EU:n elvytyseuroja perinteisten tukien lisäksi

Published by kari@k-systems.fi on

– Julkisessa yritysrahoituksessa tapahtuu nyt paljon, kun perinteisten tuki- ja rahoituskanavien lisäksi on tarjolla myös EU:sta tulevia elvytysvaroja. Yhteistä molemmille on vihreän ja digitaalisen siirtymän korostuminen – ilmastonmuutoksen ja kestävän kasvun haasteisiin haetaan ratkaisuja kaikilla tasoilla, kertoo FCG:n elinkeino- ja aluekehityksen johtava asiantuntija Jaana Myllyluoma.

Ohessa Jaana Myllyluoman laatima tietopaketti ELY:n, Business Finlandin, Työ- ja elinkeinoministeriön tuki- ja rahoitus palveluista sekä EU:n elpymisrahaston tarjoamista tukimahdollisuuksista yrityksille.

EU:n elvytyspaketti ja yritykset

– Ensimmäiset elvytysrahoitushaut ovat käynnistyneet meillä jo kuluvana vuonna, mutta suurin osa niistä toteutetaan vuosina 2022–2023. Rahat kanavoidaan Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) kautta lisämäärärahoina kansallisille rahoittajille.

– Rahoitusta myöntävät lähinnä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Business Finland. ELY-keskukset ja Energiavirasto tiedottavat hauista ja niiden määräajoista.

Osassa hakijana voi yritysten lisäksi olla tutkimusorganisaatioita ja muita julkisia toimijoita, ja useimmissa myös suuryritykset voivat poikkeuksellisesti olla avustusmuotoisen rahoituksen saajina. Hakujen teemoja ovat muun muassa energiajärjestelmän murros, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisut sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestoinnit, tarkentaa Jaana Myllyluoma.

Elvytystä myös maaseudulle

– Maaseudun mikro- ja pienyritysten elpymistukien haku on avattu hiljattain. Tukea voi saada esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumput tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

– Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista. Lisäksi vauhditetaan maaseudun yritysten omistajanvaihdoksia; valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun saada avustusta 5 000–10 000 euroa, neuvoo Myllyluoma.
Vaikka elpymistukien haku on voimassa vuoden 2022 loppuun asti, näissä kannattaa olla ripeästi liikkeellä, sillä käytettävissä olevaa pottia jaetaan valtakunnallisesti sitä mukaa kuin hakemuksia tulee.

Lisätietoa tuista saa vaikkapa Hämeen ELY-keskuksen tai paikallisen Leader-ryhmän asiantuntijoilta ja maaseutuviraston sivustolta.

Perinteiset instrumentit toimivat myös

– On hyvä muistaa, että ns. normaalit julkiset yritysrahoitusinstrumentit kuten Business Finlandin innovaatiorahoitus toimivat elvytysrahoituksen ulkopuolella jatkuvan haun periaatteella.

ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustukseen on kuitenkin tulossa pieniä muutoksia.

Kehittämisavustukseen käytetään pääosin EU-ohjelmavaroja, ja ohjelmakauden 2014–2020 rahoituksen haku on päättynyt 31.10.2021.

Uuden ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haun on tarkoitus käynnistyä tammikuun 2022 aikana. Rahoituslinjaukset ovat vielä työn alla, ja mahdollista on, että jatkuvan haun rinnalle tulee vastaavanlaisia hakujaksoja kuin maaseuturahaston yritystuissa, ennakoi johtava asiantuntija Jaana Myllyluoma.

Myös maaseuturahaston normaalit yritystuet ovat jatkuvasti haettavissa – muillekin maaseudulla sijaitseville yrityksille kuin maatalousyrittäjille. Kannattaa aina tarkistaa, sijaitseeko yritys maaseuduksi luettavalla alueella. Tukimuotoja on kolme: perustamistuki (uudelle yritykselle 5 000 – 35 000 EUR, toimivalle yrityksille uudistumista tukevaan kokeiluun 2 000 – 10 000 EUR), investointituki (pääasiassa 20 %) ja investoinnin toteutettavuustutkimus (40-50 %). Lisäksi on mahdollista hakea hankerahoituksen puolelle lukeutuvaa yritysryhmähanketta, jossa tukitaso on 75 %.

Helpompi energiakatselmus pk-yrityksille

Business Finlandin kautta on voinut ja voi edelleen hakea energiatukea hankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai energiantuotantoa ja vähentävät ympäristöhaittoja. Tämän vuoden aikana energiatukea on laajennettu koskemaan uudenlaista energiakatselmusta, joka soveltuu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille.

Vuosina 2021–2022 kokeiltava täsmäkatselmus on muita katselmusmalleja vapaamuotoisempi. Valtion rahoitus on 40‒50 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, ja tukea haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Lisätietoa täsmäkatsemuksista löytyy Motivan sivuilta.

ELY-keskuksella uusi puhelinneuvontapalvelu

ELY-keskus on avannut marraskuussa uuden, valtakunnallisen neuvontapalvelun, joka tarjoaa pk-yrityksille neuvontaa rahoituksen hakemiseen. Jos ELY-keskuksen rahoitus- tai kehittämispalvelut eivät ole se sopivin vaihtoehto, yritys voidaan ohjata suoraan Business Finlandin, Finnveran, ulkoministeriön tai TE-toimiston yrityspalveluihin.
Puhelinneuvonta on avoinna arkisin klo 9 – 15
Puhelin 0295 024 800

Lisäksi yrityksiä palvelee verkossa tehtävä Team Finland -yhteydenottopyyntö, joka auttaa etenkin kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Yhteydenottopyyntöön luvataan vastata viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Elinvoima ja FCG avustavat hakemisessa
Heinolan elinvoimapalvelut avustaa yhteistyökumppaninsa FCG:n avustuksella hankehakemusten valmistelussa. Lisätietoa hankeavusta saa elinvoimapalveluista.

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö
Liisa Koski-Lukkari
044 797 6230

 

 

Categories: Invest InYleinen