Yrityksille uudenlaista tukea työvoiman rekrytointiin

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelut haluaa auttaa Heinolan yrityksiä työvoiman rekrytoinnissa. Elinvoimapalvelut voi sijoittaa kaupungin palkkatuella palkkaaman työntekijän edelleen yrityksen palvelukseen edullisin ehdoin. Työntekijän työsuhde kaupunkiin säilyy ja yritys maksaa korvausta vain tehdyistä työpäivistä.

Työntekijän sijoittaminen yritykseen voi olla aluksi esimerkiksi neljä kuukautta. Tämän jälkeen yritys voi vielä halutessaan hakea kuuden kuukauden ajalle TE-toimiston palkkatukea.

Kustannukset yritykselle
Edelleen sijoitus voidaan aloittaa maksimissaan 10 työpäivän maksuttomalla tutustumisjaksolla, jonka aikana työntekijä voi perehtyä työhön ja yritys työntekijään. Tutustumisjakson kesto neuvotellaan aina yrityskohtaisesti.

Esimerkiksi työntekijän kustannus yritykselle on päivässä 41,40 €, kun päivittäinen työaika on 6,5 tuntia.

TE-hallinnon myöntämän palkkatuen osuus on yleensä 50 prosenttia kokonaispalkasta, mutta joissakin tapauksissa 30 tai 40 prosenttia. Yritys maksaa palkan ja tuen erotuksen käyttöpäiviltä.

Uuden tukimallin hyödyt yritykselle

  • Mahdollisuus tutustua työntekijään ilman pysyvämpää sitoutumista
  • Heinolan elinvoimapalveluiden tuki tarjolla yritykselle työhönvalmennuksen muodossa
  • Helpompi vaihtoehto rekrytointiin
  • Yritykselle kuluja ainoastaan tehdyiltä työpäiviltä
  • Palkkatukea voidaan kohdistaa yritystoiminnan tukemiseen

Sopimus elinvoimapalvelujen kanssa
Työntekijän edelleen sijoittamisesta tehdään yrityksen kanssa kirjallinen sopimus. Heinolan kaupungin elinvoimapalvelut on varsinainen työnantaja edelleen sijoituksen aikana ja kaupunki hoitaa palkanmaksun ja laskuttaa yritystä toteutuneiden työpäivien mukaisesti. Elinvoimapalvelut vastaa muista kustannuksista kuten työterveyshuollon järjestämisestä.

Lisätietoja edelleen sijoittamisesta

Tero Auvinen, työllisyyskoordinaattori
044 769 4250 
tero.auvinen@heinola.fi

Timo Kaattari, elinkeinopäällikkö
050 576 8600
timo.kaattari@heinola.fi

 

Categories: Yleinen