Yritysryhmähankkeelle jopa 75 %:n tuki Päijänne Leaderiltä

Published by kari@k-systems.fi on

Päijänne-Leader tarjoaa heinolalaisille yrityksille mahdollisuuden saada EU-rahoitteista maaseudun kehitystukea, joka on jopa 75 prosenttia 100 000 euron maksimituesta. Yritysryhmän voi muodostaa yhdessä 3-10 yritystä.

Mikäli yritykset ovat alle viisi henkeä työllistäviä pienyrityksiä, niin rahoittajana on suoraan Päijänne Leader.
Yritysryhmähankkeessa voi olla mukana myös henkilöstömäärältään suurempia yrityksiä, mutta silloin rahoitus haetaan ELY-keskukselta. ELY-keskukselta haettavan tuen maksimimäärä on 180 000 euroa.

– EU:n mittakaavan mukaan Heinola on maaseutua ja alue saa siksi nauttia suuremmista tuista. Tukitasoon vaikuttaa kehitysprojektin sijainti kaupunki-maaseutuluokituksessa eli mitä harvempaan asuttu alue on, sitä suuremmat investointituet on mahdollista saada, kertoi Päijänne Leaderin yritysaktivaattori Joonas Karhinen yrittäjien iltakahveilla Spotissa.
Karhisen mukaan Päijänne Leaderin alueella vain Lahden kaupunki lähiympäristöineen rajataan maaseutualueen ulkopuolelle. Suomen yrityksistä noin kolmasosa on maaseudulla ja ne voivat saada tukea uudesta yritysryhmärahoituksesta.

Lue lisää  Suomen maaseutu-kaupunkiluokituksesta

– Rahoituksen saamiseksi yritysten tulee organisoitua yhteisen kehityshankkeen taakse, varata hankkeeseen 25 %:n omaosuus ja tehdä sopimus ulkoisen kehittäjäyrityksen tai organisaation kanssa. Projektin hallinnoija voi olla kunnallinen toimija tai kehitysprojektien hallinnointiin erikoistunut yritys, opastaa Joonas Karhinen.

Yritysaktivaattori Joonas Karhinen kehottaa heinolalaisia yrityksiä hakemaan Päijänne Leaderin yritysryhmähanketukea.

Matkailu ja kehitys painopistealueina

Esimerkiksi matkailuun liittyvät kehityshankkeet ovat painopistealueena tällä rahoituskaudella Päijänne Leaderissa. Muita yhteisen kehityshankkeen kohteita voivat olla yhteisen myyntikanavan, brändin, tuotantolinjan tai tuoteperheen ideointi ja suunnittelu. Kehitystukea voi käyttää myös esimerkiksi osuuskunnan perustamisen ideointiin ja suunnitteluun.

– Yhteisen kehityshankkeen valmistelussa tulee muistaa, että sillä tulee tavoitella yritysten yhteistyön kehittämistä ja se käytetään suunnitteluun ei suoraan yrityksen toimintaan tai investointiin.
– Hankerahoituksella voi rahoittaa työntekijöiden palkkauskuluja, matkakustannuksia, asiantuntijoiden palkkioita, tietyn määrän ostopalveluita ja pienhankintoja sekä mm. kansainvälisen yhteistyöhön liittyviä kuluja, vuokria ja hankkeen hallinnointikuluja, tarkentaa Joonas Karhinen hankerahoituksen käyttötarkoituksia.

Yritysryhmähankkeen tuet maksetaan hakijoille aina jälkikäteen. Projektin aikaiset kulut voi hoitaa keskitetysti projektin hallinnoijan avulla, jolloin tukirahat tuloutetaan kehityshankkeesta vastaavalle yritykselle hankkeen päättyessä.

Heinolalla ei vielä hankkeita

Yritysaktivaattori Joonas Karhinen toivoo, että Heinolan seudulta lähtisi yrityksiä mukaan uusiin yritysryhmähankkeisiin nyt alkaneella rahoituskaudella.

– Heinolasta ei vielä ole ollut yrityksiä mukana aiemmissa yritysryhmähankkeissa. Aikaisemmilla rahoituskausilla on Päijät-Hämeessä ideoitu ja kehitetty mm. kalastusharrastukseen liittyvää Salpausselkä ProFishing-hanketta ja Tainionvirran matkailuhanketta. Salpausselkä-hankkeessa kehitysorganisaationa oli Lahti Region ja Tainionvirran matkailuhanketta koordinoi ProAgria, kertoo Joonas Karhinen.

Heinola mukaan talvimatkailuhankkeella?

Yrittäjien iltakahveilla yritysryhmähankkeeksi ehdotettiin paikallisten yrittäjien toimesta Heinolan talvimatkailun kehittämistä. Heinolalla ei ole riittävästi valtakuunnallisesti näkyvää talvimatkailumarkkinointia eikä yksittäiset matkailuyritykset pysty sitä yksin tekemään. Visitheinola-verkkopalvelustakaan ei ole ollut apua asiassa.
Matkailijat osaavat jo nyt tulla Heinolaan nauttimaan kaupungin kesän palvelu- ja tapahtumatarjonnasta sekä hyvistä liikuntapalveluista, mutta kaupunki hiljenee aina syksyn  ja talven tullen.

Päijänne Leaderin infotilaisuudessa elinkeinopäällikkö Netta Malin lupasi kaupungin elinvoiman auttavan mahdolliseen yritysryhmähankkeeseen mukaan tulevia yrityksiä. Elinvoimapalvelut voi kutsua yrittäjät kokoon ja tarjota asiantuntijan alustavaa neuvontaa ja järjestää valmistelevan keskusteluyhteyden Päijänne Leaderin edustajaan.

– Kehityshankkeen valmistelussa neuvontaa voidaan tarjota niin mikroyrityksille kuin myös suuremmille yrityksille ja Päijänne Leader voi toimia opastajana myös isommissa ELY:n hankkeissa, lupasi yritysaktivaattori Joonas Karhinen.
Myös hankkeen valmisteluun on mahdollista saada jopa 100 prosenttia valmistelurahaa, jolla voidaan koota kirjata ja laatia budjetti ja alustava suunnitelma toteutukselle.

 

Linkkejä toteutuneisiin yritysryhmähankkeisiin.

Salpausselkä ProFishing

Salpausselkä ProFishing ll

ProFishing.fi

Tainion virta

Tainionvirta tuloksia

Tainionvirta ll toimenpiteet ja yhteiset tavoitteet

Järviylängön Helmi toimenpiteet

 

 

Categories: Yleinen